Головна
Дубровицька
міська рада
Міністерство освіти і
науки України
Управління освіти
Рівненської ОДА

Увага! Ковід-19

ПОСТАНОВА  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 27 червня 2023 р. № 651

"Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vidminu-na-vsii-terytorii-ukrainy-karantynu-vstanovlenoho-z-metoiu-zapobihannia-poshyrenniu-na-terytorii-ukrainy-hostroi-respiratornoi-khvoroby-i270623-651


НУШ

Провідник по сайту  »   » » Звіт про роботу Інклюзивно-ресурсного центру Дубровицької міської ради за 2021 рік

Звіт про роботу Інклюзивно-ресурсного центру Дубровицької міської ради за 2021 рік

   ІРЦ Дубровицької МР у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, Статутом закладу, актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами.

   ІРЦ Дубровицької МР, відповідно до річного плану роботи, проводить комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, надає психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги та забезпечує осіб з особливими освітніми потребами віком від 0 до 18 років системним кваліфікованим супроводом.

   Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

   ІРЦ Дубровицької МР обслуговує 7 330 дитячого населення, що проживає на території Дубровицької ОТГ. Та відповідно до угоди про співпрацю з Висоцькою ОТГ (1 082 дитини) та Миляцькою ОТГ (2 198 дітей). Станом на 31.12.2021 року на обліку в ІРЦ Дубровицької МР перебуває 220 осіб з ООП віком від 0 до 18 років.

   Кількість штатних одиниць  становить – 14,5 ставок, з них зайнято 10 ставок педагогічних працівників (з них 2 працівники перебувають у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років): практичний психолог -3; вчитель-логопед- 4; вчитель-реабілітолог- 1; вчитель-дефектолог(сурдопедагог)-1; директор – 1.

0,5 ставки непедагогічних працівників - прибиральник службових приміщень.

 • вакантні ставки : вчитель-дефектолог (тифлопедагог) -1; вчитель-реабілітолог- 1; вчитель – дефектолог (олігофренопедагог) – 2.

   Кваліфікаційний склад педколективу: 1 працівник (директор) - вищої кваліфікаційної категорії, 1 фахівець – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, 3 фахівці- другої кваліфікаційної категорії, 5 - спеціалісти.

   На належному рівні ведеться ділова документація ІРЦ:

річний план роботи установи;

річний план роботи фахівців;

щотижневі графіки роботи ІРЦ  та фахівців;

звіти фахівців  про результати надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

журнал обліку заяв;

журнал обліку висновків про комплексну оцінку;

журнал обліку консультацій;

особові справи осіб, які пройшли комплексну оцінку.

   У 2021 році за зверненням батьків проведено 125 комплексних оцінок (в тому числі первинних - 98, повторних- 27  з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, за результатами складено 125 висновків про комплексну оцінку.

   Практичними психологами проведено  діагностику для 12 осіб з ООП та інтерпретацію результатів за методиками WISC-IV (4 особи), CONNERS-3 (1 особа), PEP-3 (1 особа), CASD (6 осіб).

   113 дітей з особливими освітніми потребами, які не відвідують заклади освіти та дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу надано психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги фахівцями ІРЦ, шляхом проведення індивідуальних та групових занять. Всього проведено 1942 заняття. З 26.10.21р.по 05.11.2021 р. корекційно-розвиткові послуги надавались з використанням дистанційних технологій. У групі «Дубровицький ІРЦ» у мережі Фейсбук фахівці  розробили та завантажили добірку онлайн занять «Домашній путівник від ІРЦ»

   Впродовж 2021 року працювала «Арт-майстерня "В гостях у ведмедика Балу" під керівництвом вчителя-дефектолога  Ірина Георгієва.
   На групових заняттях з 3-4 чол. діти опановували нетрадиційні методи малювання: ниткографія, відбитки, бризки, малювання крапками та пальчиками; виготовляють вироби в техніці орігамі, ліпили з пластиліну, використано прийоми кінезіо-кольоро-музико-терапії.

   За звітний період надано 127 консультацій (не враховуючи онлайн) та методичну допомогу педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої освіти з питань:

 • ведення документації асистента вчителя, організації інклюзивної освіти, організації дистанційного навчання дітей в інклюзивних класах, ведення документації в період карантину, щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг  дітям з ООП

та батькам дітей з ООП щодо навчання та виховання дітей наступної тематики:

 • розвиток мовлення дитини, розвиток пізнавальних процесів, організація режиму дня, впровадження безглютенової дієти, тривожність та страхи, використання розвивальних ігор вдома, комп’ютерна залежність, методи покарання та заохочення.

   Відповідно висновків інклюзивно-ресурсного центру у 2020-2021 н.р. роботу інклюзивних класів організовано у 20 закладах загальної середньої освіти: Бережницькому ЗЗСО І-ІІІ ст., Бережківському ЗОШ І-ІІІ ст., Берестівському ЗЗСО І-ІІІ ст., Колківському ЗЗСО І-ІІІ ст.,  Велюнському  ЗЗСО І-ІІІ ст.., Сварицевицькому ОЗЗСО І-ІІІ ст, Озерській філії Сварицевицькому ОЗЗСО І-ІІІ ст., Лісівській філії Сварицевицького ОЗЗСО І-ІІІ ст, Зеленській філії Сварицевицького ОЗЗСО І-ІІІ ст, Великоозерянському НВК «ЗОШ І-ІІІст», Туменському НВК, Орв’яницькому ЗЗСО І-ІІІ ст, Мочулищенському ЗЗСО І-ІІІ ст, Підліснянському НВК, Дубровицькій ЗОШ №1, Дубровицькій ЗОШ №2, Дубровицькому НВК «Ліцей-школа», Селецькому ЗЗСО І-ІІІ ст., Осівському НВК «ЗОШ І-ІІІст», Залузькому ОЗЗСО, Заслуцькому НВК для  94 дітей з особливими освітніми потребами (2 дітей вибули у листопаді до спецшколи). Організовано 76 інклюзивних класів, у яких працює 68 асистентів вчителя (8 класів не рекомендовано асистент вчителя).

   У 11 дошкільних освітніх закладах відкрито інклюзивні групи: Дубровицький ЗДО №1 «Теремок», Дубровицький ЗДО  №4   «Малятко», Дубровицький ЗДО  №5   «Світлячок», Берестівський ЗДО "Дивосвіт", Сварицевицький ЗДО "Сонечко", Орв'яницький ЗДО "Казка", Колківський ЗДО «Дюймовочка», Селецький ЗДО "Сонечко", Бережківський ЗДО, Бережницький ЗДО, Велюнський ЗДО. Організовано 14 інклюзивних груп, в яких виховується 27 дітей з особливими освітніми потребами та працює 12 асистентів вихователів.

   98 фахівців надають додаткові психолого-педагогічні корекційно-розвиткові послуги дітям з ООП у закладах загальної середньої та дошкільної  освіти.

   Організовано індивідуальну форму  навчання (педагогічний патронаж) для 3-х дітей з ООП, які за станом здоров’я не можуть відвідувати освітній заклад  у трьох закладах району – Бережницький ЗЗСО, Мочулищенський ЗЗСО, Дубровицька ЗОШ №1.

   Проведено 16 робочих зустрічей з Командами психолого-педагогічного супроводу дитини закладів освіти.

    Впродовж 2021 року фахівці ІРЦ здійснювали організацію інформаційно-просвітницької діяльності, проведено 25 заходів :

 • участь у «Тижні інклюзивного навчання» Берестівського ЗЗСО : майстер-клас «Застосування методики Нумікон для дітей, які мають труднощі з вивченням математики; лекція «Особливості навчання і виховання дітей із ЗПР», практикум «Постуральний аналіз постави. Алгоритм підбору вправ». 01.02.2021р.
 • Методичний міст для завідувачів ЗДО «Сучасний керівник на шляху до вдосконалення. Організація інклюзивної групи у ЗДО»02.2021 р.
 • Семінар з елементами тренінгу «Сенсомоторний розвиток. Сенсорна інтеграція. Як підняти свої заняття на новий рівень.» 17.02.2021 Красько А.В.
 • Тренінг для батьків «Сенсомоторний розвиток дитини» 24.02.21р., 17.03.2021 р. Красько А.В.
 • Круглий стіл для вчителів початкових класів «Гіперактивний школяр» 24.03.2021р.
 • Круглий стіл для батьків «Дитина з синдромом Дауна в сім’ї» 31.03.2021р. Кедрук Л.В.
 • Навчальний семінар для вчителів та практичних психологів ЗЗСО «Особливості психолого-педагогічної роботи з дітьми з розладами спектру аутизму. 14.04.2021р.Охмак Л.В.
 • Тренінг для батьків «Розвиваємо мовлення разом» 21.04.2021р. Боковець М.П.
 • Семінар для батьків «Особливості психолого-педагогічної роботи з дітьми із ЗПР. Готовність до школи.» 24.05.2021р. Карвацька О.Ф.
 • До Міжнародного дня захисту дітей «Майстер-клас з ліплення з пластиліну. Ракета» 01.06.2021р. Карвацька О.Ф., Красько А.В., Охмак Л.В.
 • Просвітницький захід для батьків «Організація середовища, що сприятиме мовленнєвому розвитку дитини вдома» 30.08.2021р. Хомич М.М.
 • Навчальний практикум для батьків «Розвиток мовлення дитини» 12.07.2021р. Буткевич Н.П.
 • Семінар-практикум для вчителів, асистентів вчителів «Особливості освітньої діяльності дітей з порушенням слуху» 30.08.2021р. Георгієва І.В.
 • Навчальний практикум для новопризначених асистентів вчителів «Організаційно-методичні умови діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі» 24.09.21р., 29.09.21р.
 • Навчально-практичний семінар «Організація інклюзивного навчання у ЗЗСО» (13.0921р.Велюнський ЗЗСО,07.10.21р. Залузький ОЗЗСО, 08.10.21р. Дубровицька ЗОШ №2, 11.10.21р. Сварицевицький ОЗЗСО + філії, 11.10.2021р. Підлісненський НВК, 12.10.202р.Бережківська ЗОШ, 12.10.21р. Заслуцький НВК, 12.10.21р. Мочулищенський ЗЗСО).

   Значну увагу  приділено підвищенню кваліфікаційного рівня фахівців, в тому числі самоосвіті:

Фахівець Красько А.В.- «Сенсорно-моторна інтеграція»;

Фахівець Карвацька О.Ф. – «Особливості роботи з дітьми із РДУГ»;

Фахівець Хомич М.М.- «Корекція порушень мовлення у дітей молодшого шкільного віку»4

Фахівець Охмак Л.В. – «Особливості розвитку дітей з РАС»;

Фахівець Буткевич Н.П. – «Активізація та розвиток мовлення дітей дошкільного віку»;

Фахівець Георгієва І.В. –  «Розвиток комунікативної функції дітей з порушенням слуху».

У квітні-березні 2021 р. психологічну практику на базі установи пройшла студентка ІІІ курсу факультету «Психологія» ВМУРОЛ «Україна», керівник практики практичний психолог Охмак Л.В.

   Приміщення «Дубровицького ІРЦ» відповідає вимогам чинного законодавства, державним санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам (створені умови, що передбачають фізичну доступність усіх приміщень для дітей з ООП: наявний пандус, обладнаний внутрішній санвузол з поручнями, широкі дверні отвори, відсутні пороги). Всі кабінети знаходяться на 1-му поверсі, сучасно оформлені та забезпечені якісним освітленням.

   Облаштовано 9 кабінетів: кабінет логопеда-3, кабінет психолога-2, кабінет дефектолога -1, ЛФК-1, кімната для навчання побутових навичок – 1, кабінет директора-1. Кабінети забезпечено обладнанням: ноутбук- 6, комп’ютер – 1, телевізор – 1, ламінатор-1, вертикалізатор, шведська стінка, парта-стілець для дітей з ДЦП, стискально-обіймальна машина «Сквізер»,  тренажер для відновлення навиків ходьби «Ялинка»,сухий басейн,меблі для кабінетів, «Інтерактивна підлога», дидактичні матеріали. Всі комп’ютери підключено до  мережі Інтернет, швидкість 12 Мбіт/с. У теплу пору року заняття ЛФК проходять на спортивному майданчику, де встановлено гімнастичні тренажери.

   Інформація про діяльність центру регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті закладу та у спільноті «Дубровицький ІРЦ» у мережі Фейсбук.

 

 

                        Директор                                                                                 Тетяна ТВЕРДЮК

 

 • Переглядів: 2 142
Уважаемый пользователь! Вы используете устаревший браузер Internet Explorer 6.
Дальнейшее использование этого браузера влечет за собой высокий риск заражения Вашего компьютера вирусами.
Чтобы сделать пребывание в Интернете более удобным и безопасным, рекомендуем установить себе    Internet Explorer 9