Головна
Дубровицька
міська рада
Міністерство освіти і
науки України
Управління освіти
Рівненської ОДА

Увага! Ковід-19

ПОСТАНОВА  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 27 червня 2023 р. № 651

"Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vidminu-na-vsii-terytorii-ukrainy-karantynu-vstanovlenoho-z-metoiu-zapobihannia-poshyrenniu-na-terytorii-ukrainy-hostroi-respiratornoi-khvoroby-i270623-651


НУШ

Провідник по сайту  »   » » Звіт керівника Селецького закладу дошкільної освіти "Сонечко"

Звіт керівника Селецького закладу дошкільної освіти "Сонечко" 

Звіт керівника

 Селецького закладу дошкільної освіти "Сонечко"

Дубровицької міської ради

 перед педагогічним колективом ,батьками і громадськістю

за 2020-2021 навчальний рік.

 

    Вітаю представників батьківської громади, колектив нашого дошкільного закладу.

 Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора. Завдання звітування:

  1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
  2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

       Звітуючись про роботу дошкільного закладу і відповідно й  про мою діяльність як директора ЗДО  дозвольте  нагадати, що дошкільний навчальний заклад( ясла-садок)   «Сонечко» у своїй діяльності керується слідуючими нормативно – правовими документами: Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, Законами України «Про мови »,  «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту» , Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом Селецького закладу дошкільної освіти «Сонечко», Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля», а також Колективним договором ,Правилами внутрішнього трудового розпорядку,річним планом роботи на 2020-2021 навчальний рік  посадовими обов’язками персоналу  ,які затверджені директором ЗДО. 

 

                                       Загальна характеристика

     Заклад дошкільної освіти  «Сонечко» розпочав функціонування у 1973 році. Розрахований на 60 місць. В ЗДО протягом цього навчального року функціонувало 3 групи денного перебування, відвідувало 48 вихованців, з них 12 дітей віком до 3- років  .    Порівняно з минулим роком наповнюваність дітей в групах зменшилась, у зв’язку з карантином. У наступному році кількість дітей в старшій групі збільшиться за рахунок дітей, що залишаються на другий рік.  За попередніми даними залишається 4 дітей з різних причин.           Мережа груп ЗДО повністю відповідає меті, завданням, специфіці нашого закладу. Облік вихованців ведеться відповідно до вимог з дотриманням інструкцій. Зарахування малюків до садочка відбувається з дотриманням правил прийому за чергою. Діти переводяться з групи в групу на початок навчального року за віковим принципом, враховуючи індивідуальні особливості психічного та фізичного розвитку малюків . Заклад працює за 5-ти денним та 9-ти годинним режимом роботи (з 8.15год. до 17.15год). Кожна вікова група має окреме приміщення :ігрову,спальню,роздягальню та гігієнічну кімнати. Групові приміщення забезпечені меблями  та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище в кожній віковій групі організовано з урахуванням інтересів дітей та відповідає їх віковим особливостям. Також є музично-спортивна зала, ресурсна кімната, медичний блок(кабінет медсестри,ізолятор),кабінет директора спільно з методичним кабінетом, харчоблок,пральня. Ці приміщення оснащені і використовуються у відповідності до нормативних вимог, використовуються за призначенням, раціонально. Кожна вікова група має свій ігровий майданчик з ігровим обладнанням , є спортивний майданчик.      

    У ЗДО проводиться робота з   вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти сироти, напівсироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, які потребують соціального захисту. Заклад відвідує 3 дитини з особливими освітніми потребами , 1 дитина що знаходиться під опікою, 9 дітей з багатодітних сімей, 11 дітей із малозабезпечених сімей.

 

                             Кадрове забезпечення

В закладі працює 18 працівників .

 Педагогічний колектив - 10 педагогів, з них 1  директор , 1 інструктор з фізкультури  , 1 музкерівник,1 керівник гурткової роботи(сумісник),1 асистент вихователя, 1 практичний психолог (сумісник).

Педагоги дошкільного навчального закладу мають такі категорії:

- вища кваліфікаційна категорія – 2 педагоги;

- II кваліфікаційна категорія – 3 педагоги;

Фахова освіта педагогів дошкільного навчального закладу:

- повну вищу спеціальну освіту мають – 5 педагогів;

- повну вищу неспеціальну освіту мають – 2 педагоги;

- неповну вищу освіту мають – 3 педагоги.

За стажем педагогічної діяльності

-       2   педагоги зі стажем роботи від 5 до 10років;

-       1   педагог – зі стажем роботи від 15 до 20 років;

-       7    мають стаж більше 20років. 

   Протягом 2020-2021 н.р. у  РОІППО підвищили фахову майстерність один педагог: Горун Лариса Адамівна.

   В цьому навчальному році ніхто з педагогів не атестувався.

 

            Підвищення рівня та організація освітнього процесу

 

                Колектив ЗДО протягом 2020-2021 навчального року працював над  науково-методичною темою «Впровадження компетентного підходу для забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості».

Вся робота була направлена на вирішення основних завдань:

1.Впровадження інноваційних технологій в систему фізкультурно-оздоровчої роботи, розвиток фізичних якостей дошкільників шляхом застосування українських народних ігор.

2.Продовження формування стійкої мотивації педагогів до самостійної та творчої діяльності в умовах оновленого змісту освітнього процесу та викликів сьогодення.

3.Забезпечувати формування у дітей необхідних компетенцій,навичок самостійності та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення багатофункціонального,доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

4.Забезпечувати наступність у впровадженні особистісно-орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти,формуванні художньо-мовленнєвої,комунікативної та математичної компетенції дошкільників.

5.Використовувати сучасні форми взаємодії з батьками вихованців у межах відкритого освітнього простору засобами ІКТ.

           З  метою підвищення теоретичного рівня  та фахової підготовки колективу були придбані  новинки методичної літератури , наочні  матеріали , розвивальні та дидактичні ігри , які шляхом самоосвіти опрацювали протягом навчального року педагоги . 

Також проведена підписка на періодичні видання  «Дошкільне виховання » .

         В квітні місяці музичний керівник Заблоцька М.З. взяла участь у територіальному методоб'єднанні  музкерівників на тему: «Музично-дидактичніі ігри в музично-естетичному розвитку дошкільників», де була показана презентація та відео,де було показано методику проведення музично-дидактичних ігор, а також представлені матеріали до музично-дидактичних ігор.

Вихователі Кузіна О.М. та Кондратик Н.Л.взяли участь  у І відбірковому туру  ХVІІІ конкурсу-ярмарку педагогічної творчості. Вихователь Кондратик Н.Л. зайняла третє місце. Також педагогічні працівники взяли участь у районному конкурсі виготовлені поробок до Великодня.

Педагогам  закладу надана можливість впроваджувати різні форми  підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди,атестація,проходження курсів підвищення кваліфікації.

 Під час проведення педрад,семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії,тренінги.

  Було проведено 4 засідання педагогічної ради на тему: «Новий навчальний рік –нові пріоритети»(серпень), «Організація освітнього процесу у нових умовах»(листопад), «Удосконалення системи фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО та безпеки життєдіяльності дітей»(березень), «Забезпечення наступності у впровадженні особистісно- орієнтованої моделі в дошкільній та початковій ланках освіти»(травень).

    З метою створення сприятливих педагогічних умов для організації неперервної освіти в ЗДО діяв семінар-практикум «Художньо-театралізована діяльність в ЗДО», під час якого педагоги мали змогу поглибити свої знання щодо особливості театралізованої діяльності дітей дошкільного віку,підвищити рівень професійної компетентності педагогів щодо знань та шляхів реалізації завдань з різних напрямів(пізнавального,мовленнєвого,естетичного розвитку)через використання театралізованої діяльності.

 Метою семінару-практикуму «Використання ІКТ-технологій в освітньому процесі ЗДО» було ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку дошкільної освіти в умовах Нової української школи.

 Під час семінару-практикуму «Формування у дошкільників елементарних географічних понять» та «Моральне виховання сучасних дошкільників» підвищено рівень теоретичних та практичних знань педагогів з даних тем.

    Підвищенню фахової майстерності педагогів сприяло проведення відкритих переглядів заходів за пріоритетними напрямками роботи в різних вікових групах. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань. що висвітлювалося ,пошуку нестандартних питань,цікавих рішень. Було проведено – 8 відкритих занять: «Вітамінна скарбничка», «У чарівній країні емоцій», «Про дружбу та товаришування», «У світі чарівних звуків», «В моєї мами вихідний день», «Козацькі забави».

     Проведено 12 консультацій для педагогів . Було організовано виставку – презентацію дидактичного матеріалу і посібників для організованої навчально-пізнавальної та самостійної діяльності дошкільників.

Проведено майстер-клас «Технологія створення мультимедійної презентації до творчого звіту»  та «Розвинений емоційний інтелект- важлива умова успішної роботи педагога».

У зв'язку з карантином не проведено методичний міст «Шляхи формування у дітей дошкільного віку толерантних відносин з однолітками» (ЗДО с.Лютинськ).

 Необхідно відмітити високий рівень організації та проведення тематичної розваги для вихованців старшої групи «День рідної мови» (керівник музичний Заблоцька М.З.,вихователь-Кондратик Н.Л..)  , «Весну красну зусрічаймо» (вихователь Коркош О.М.),театралізація казки «Теремок на новий лад»(вихователь Коркош О.М.), «Вже іде святий Миколай» (вихователь Кондратик Н.Л.), «Я люблю вишиванку (вихователь Коркош О.М.,Галабурда Л.М.), театралізаціія «Вовк і семеро козенят».Також були проведені такі свята: «Осіння казка», «Зимова подорож», «Свято мами і весни», «Подорож на потязі у Країну Знань». Проведено  виставки виробів з природного матеріалу «Золота осінь» ,  які виготовили діти спільно з батьками.

В лютому місяці було проведено «Тиждень рідної мови». Мета тижня– показати дітям красу і багатство рідної мови, сприяти розширенню словникового запасу, розвитку творчих здібностей, розвивати почуття національної гідності,    виховувати любов до народної мудрості, рідного слова. 

   Щоденна ранкова гімнастика та гімнастика після денного сну , хороводні ігри , ігри малої та середньої рухливості , фізкультхвилинки,заняття, прогулянки, спостереження,бесіди,дні здоров'я,свята,розваги  це все проводилося в нашому закладі і сприяло зміцненню здоров'я наших вихованців.

Незалежно від погодних умов виводили дітей на прогулянки   де залучали до участі в іграх та фізичних вправах із використанням дихальних вправ , пальчикової гімнастики , танцювальних рухів .

Виконуючи завдання  річного плану , педагогічний колектив  ЗДО намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку навчання та виховання дітей . Заняття   було провідною , але не єдиною формою  навчання дітей. На заняттях було винесено основний зміст програми .Педагоги проводили тематичні,індивідуальні,інтегровані,підсумкові заняття.  Педагогічні працівники у своїй роботі з дітьми використовували як традиційні так і нетрадиційні  підходи ;  цікаво проводили самостійну художню діяльність, подорожі, екскурсії, трудову діяльність, де діти невимушено , але ефективно засвоювали завдання поставленні вихователем .

   Останнім часом збільшується кількість дітей , що потребують допомоги логопеда , тому педагоги велику увагу звертають на розвиток мовлення дітей.

Проводять бесіди з батьками про необхідність правильної вимови і важливість своєчасного звернення до лікаря.

 Протягом 2020-2021 навчального року працювала середня інклюзивна група,в якій виховувалося 3 дітей з  особливими освітніми потребами.

На протязі навчального року здійснювалася корекційна та розвивальна робота в різних напрямках: корекція звуковимови, збагачення словникового запасу, формування граматичної будови, розвиток зв’язного мовлення, пізнавальних процесів, дрібної моторики.

Таким чином, на протязі 2020-2021 навчального року були забезпечені умови для розвитку дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами, які дали змогу досягти позитивних результатів у навчально-виховній роботі. Було оформлено ресурсну кімнату,оснащено навчальним матеріалом.

 Протягом 2020-2021 навчального року здійснювався контроль освітнього процесу.

 Директором закладу було відвідано 29 занять, режимних моментів у педагогів дошкільних груп.

 З 25.01.21року по 30.01.21 року проводилось комплексне вивчення стану організації життєдіяльності дітей  в середній групі .

З 16.11.2020 року по 20.11.2020 року проводилось тематичне вивчення «Стан організації сучасного предметно-розвивального середовища».

З 22.02.21року по 26.02.21року проводилось тематичне вивчення «Стан фізкультурно-оздоровчої роботи».

Впродовж  2020-2021навчального року було здійснено вибірковий та оперативний контроль «Загартування дітей дошкільного віку» , «Сформованість культурно-гігієнічних навичок», «Стан ведення ділової документації».

Педагогічні працівники використовують інноваційні технології під час проведення освітнього процесу:

-коректурні таблиці (вихователь Кондратик Н.Л.);

- мнемо таблиці,нетрадиційні техніки малювання (вихователь Коркош О.М.)

-стистему Карла Орфа (муз керівник Заблоцька М.З.)

-здоров'язбережувальні технології:  пісочна терапія, кольоротерапія, музикотерапія;

-ейдетика (вихователь Галабурда Л.М.).

Враховуючи  вимоги Базового компоненту дошкільної освіти , в ЗДО  проводили спостереження за рівнем компетентності в різних сферах життєдіяльності.   Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в групах дошкільного віку показав, що найменші показники належать таким освітнім лініям, як «Мовлення дитини», «Дитина у соціумі» та «Дитина у світі мистецтва».

Для покращення рівня компетентності дітей, перед педагогами стояло завдання створити відповідне розвивальне середовище. У кожній віковій групі створене розвивальне середовище відповідає вікові, індивідуальним особливостям дитини та можливостям закладу. Для дітей у вільному доступі є необхідні матеріали для малювання, ліплення, фізичного розвитку, ігрової діяльності. Упродовж навчального року розвивальний простір для дітей  доповнено: лет буками, дидактичними іграми,ілюстративним матеріалом, художньою літературою, іграшками.

Аналізуючи стан освітнього процесу, створення умов для повноцінного фізичного та психічного розвитку дошкільників за минулий навчальний рік встановлено, що колективом ЗДО проводилась планомірна послідовна робота по збереженню і зміцненню здоров’я дітей, охорони життя від надзвичайних ситуацій, з організації якісного оздоровлення та харчування. Проводилась систематична робота з удосконалення форм, змісту і методів взаємодії з батьками з метою соціальної адаптації дітей в сучасних суспільних умовах.

 Згідно наказу відділу освіти були  проведені в жовтні та квітні місяці « Тиждень  безпеки дитини» . Протягом тижня проводились бесіди  , заняття  , прогулянки , дидактичні та сюжетно – рольові ігри, екскурсії. Звіт про проведену роботу було надано у відділ освіти.  Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи з безпеки життєдіяльності дітей .

         Слід відзначити ,що на відповідному рівні проводиться організаційно-педагогічна  робота:  наступність ЗДО і школи та робота з батьками. Був складений план наступності за трьома пріоритетними напрямками: методична робота між двома педагогічними колективами, організаційно – педагогічна робота з дітьми та робота з батьками. На виконання плану взаємозв’язку ЗДО  зі школою  щодо здійснення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти на 2020-2021 навчальний рік проводилися екскурсії до школи  старшою групою.

Вчителі початкових класів школи були запрошені  в травні місяці на  групові батьківські збори під час роботи яких розглядалися актуальні питання виховання , збереження здоров'я дітей та підготовки до школи.

 Проводиться відповідна робота з батьками  на території , а саме: робочою групою було взято на облік всіх дітей дошкільного віку, які мешкають на території, складено базу даних про дітей від 0 до 6 років та реєстр п’ятирічок.

На базі ЗДО діє консультативний центр по роботі з батьками, де можна отримати відповідь на будь – яке запитання від спеціалістів та вихователів дошкільного закладу.

Протягом карантинного періоду батькам вихованців надсилалися для ознайомлення через батьківські групи в соціальних мережах консультації, записи руханок та пісень, поради, художня література, відео занять,розваг, свят.

      Згідно річного плану роботи закладу ведеться адміністративно-господарська діяльність. Проводилися виробничі наради та наради при директору. На нарадах розглядалися різні питання:

-Про стан роботи з профілактики дитячого травматизму. Охорони життя та здоров'я дітей;

-Про стан харчування  та зниження захворюваності дітей;

-Про стан ведення ділової документації та виконавчої дисципліни;

-Про проведення загартувальних процедур, дотримання режимів прогулянок, провітрювання, виховання культурно-гігієнічних навичок та ішні.

3 метою виявлення та розвитку природних здібностей, творчого мислення дітей, забезпечення умов для їх саморозвитку, самовираження в різних видах діяльності в дошкільному закладі надаються  освітні послуги. Гуртки є варіативною частиною Базового компоненту дошкільної освіти, заняття плануються в другій половині дня. В дошкільному закладі в цьому навчальному році діяв гурток «Англійської мови».  

 

 

 

                               Медична та фізкультурно-оздоровча робота

              Медичне обслуговування дітей у закладі здійснювалося за планом роботи сестри медичної старшої Крижанівської Р.П. Сестра медична старша постійно проводила моніторинг захворюваності та відвідуваності, подавала інформацію до наказу, до відома працівників, аналізували на виробничих нарадах. Забезпечувала виконання заходів щодо  профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон та інших заходів.  Контролює процес проходження медичних оглядів працівниками та дітьми. Постійно здійснювала контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних  умов у закладі відповідно до санітарного регламенту та подавала пропозиції щодо вдосконалення матеріального забезпечення даного напрямку діяльності.   Сестра медична старша постійно проводила роз’яснювальну роботу з персоналом щодо індивідуальних засобів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (СОVID-19).   

Проведений аналіз захворюваності  та відвідуваності дітей за 2020-2021навчальний рік показав, що середня кількість відвідувань однією дитиною – 98,   пропусків  - 85.  У 2020-2021навчальному році однією дитиною через хворобу у середньому пропущено- 4.5 ; тоді як у минулому році цей показник становив -3,2.

  За результатами медичного огляду  поширеними серед дітей у ЗДО були соматичні захворювання: ГРВі, бронхіти, трахеїти,були випадки гаймориту.

 З метою профілактики захворювань в закладі проводять такі заходи:

-   регулярне проведення загартовуючих процедур, фізкультурних занять.

 -  дотримання денного розпорядку (проведення ранкової гімнастики, прогулянок, організації рухливих ігор, підйому, гімнастики пробудження), режиму провітрювання групових приміщень, навчальних кабінетів та залів

-  проведення просвітницької роботи серед батьків згідно плану.

Ефективну роботу щодо зниження захворюваності дітей проводять вихователі всіх вікових груп . Найвищий показник захворюваності – у першій молодшій  групі, це пояснюється тим, що діти знаходяться в періоді адаптації, не пристосовані до садочку, вразливі до збудників і так як знаходились в домашніх умовах – не були загартовані. Також досить часто батьки невідповідально ставляться до здоров'я своїх дітей, приводять до закладу хворих дітей.

               Проблемою залишається захворюваність під час адаптації дітей до ЗДО, після вихідних днів та свят та те, що іноді батьки ігнорують зауваження вихователів про те , що необхідно підлікувати свою дитину.

На постійному контролі у  адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов перебування дітей в ДНЗ та дотримання режиму виховання дітей.

 

                      Забезпечення організації харчування дітей в ЗДО

Організація харчування  дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 26.02.2013 р. № 202/165, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом  Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17.04.2006 р. № 298/227,( із змінами)

    У дошкільному навчальному закладі організовано триразовий режим харчування.

      Відповідно до штатного розпису заклад укомплектовано 2 працівниками харчоблока ЗДО, які забезпечують організацію харчування.

       В ЗДО «Сонечко» створені належні умови для організації харчування дітей всіх вікових груп. Харчоблок та групи забезпечені відповідним посудом та кухонним інвентарем. Було здійснено косметичний ремонт харчоблоку, закуплено новий посуд та інвентар .

   Завгоспом своєчасно подаються щомісячні замовлення продуктів харчування та один раз на 2-5 дні уточнені заявки.

     На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, щодня медичною сестрою спільно з кухарями та завгоспом  ЗДО складаються меню-розкладки на наступний день. При цьому працівники користуються картотекою страв, затвердженою директором.

     У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснюється лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Щоденне меню розміщується поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків.

     Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів старшою медичною сестрою  ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз виконання норм харчування за 2020-2021навчальний  рік показує , що харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось не в повному обсязі. Це пов’язано зі зростом цін на продукти харчування та розходженням між затвердженими грошовими нормами харчування і вартістю продуктового набору.

Запланована середня вартість харчування на одну дитину становила-22грн.

Середня вартість харчування на одну дитину виконано на 62%. 

Батьківська плата за харчування дітей у ЗДО становила 70% від вартості  харчування: 15.40 грн. в день на одну дитину дошкільного віку .   

      Звільнені від плати за харчування дитини (дітей) батьки, або особи, які їх замінюють:

 - які отримують допомогу  відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

- учасників антитерористичної операції;

 - дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях;

 - діти з особливими освітніми потребами

      Протягом року старша медична сестра здійснює контроль за санітарним станом харчоблоку та груп ЗДО,. Працівники харчоблоку, помічники вихователів забезпечені спеціальним одягом. Правила особистої гігієни працівниками дотримуються. Результати контролю  розглядаються на нарадах при директору.

     Вихователі, помічники  вихователів беруть активну участь в організації харчування дітей, ознайомлені з питаннями їхнього гігієнічного та естетичного виховання. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватись столовими приборами (ложкою, виделкою). Дошкільнят середньої та старшої груп навчають чергувати у групі під час приймання їжі, використовувати санітарний одяг, сервірувати столи та збирати використаний посуд. Кількість столового посуду в групах відповідає кількості дітей за списком. Однак протягом року не виділялося бюджетних коштів для заміни посуду.

Спеціалістами Держпродспоживслужби (СЕС) , в квітні 2021р було здійснено планову перевірку харчоблоку та груп дошкільного навчального закладу. Порушень у дотриманні санітарно-гігієнічних вимог під час організації харчування, а саме: на харчоблоці та в групах  не було.

 

Дотримання   вимог охорони дитинства,техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя, через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця проблема ведеться в таких напрямках: 

- створення умов для безпечного перебування дітей в закладі;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом по ОП, ТБ, БЖД;

- освітня робота з дітьми з питань ОБЖД.

Кожен працівник проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі, про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників.  Значно зменшилась кількість звернень за медичною допомогою в результаті мілких травм.

Недоліки:

- батьки несвоєчасно повідомляють про випадки травмування дітей вдома. Наявність домашніх травм свідчить про недостатню просвітницьку роботу з батьками вихованців, про недогляд батьків за дітьми вдома.

  На виконання Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці» в закладі розроблені заходи, направлені на поліпшення умов праці та безпечне перебування дітей, дотримання вимог чинного законодавства. Розроблені та затверджені інструкції з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час освітнього процесу, посадові та функціональні обов'язки всіх категорій працівників встановленого зразка.

На виконання Закону «Про цивільну оборону» в закладі систематично планується робота з підготовки цивільної оборони на календарний поточний рік: навчання персоналу правилам поведінки та основних способів захисту у надзвичайних ситуаціях, прийомам надання першої медичної допомоги постраждалим. Двічі в закладі проводилась навчальна евакуація дітей та працівників із закладу.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу ЗДО якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; 

 В ЗДО створено постійно діючу комісію з питань розслідування нещасних випадків, яка працює згідно вимог Положення про порядок розслідування нещасних випадків.

 В ЗДО не допускаються випадки антипедагогічних проявів. 

Регулярно проводяться бесіди  з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом

В садочку систематично проводяться «Тижні безпеки» та заняття з надзвичайних ситуацій. В ігровій формі дітям даються знання з правил культури поведінки в оточуючому середовищі, проводяться колективні перегляди на тему: «Вогонь - ворог, вогонь - друг», «Лікарські рослини для здоров'я та сили» та інші; конкурси дитячих малюнків за тематикою: «Щоб не сталося лиха», «Чистота - запорука здоров'я»; лялькові вистави - «Його величають Сірничок», «Наш друг - світлофор».

Робота проводиться під час організованих занять та різних режимних моментів систематично, послідовно, з максимальним використанням активних методів та прийомів навчання і виховання дітей дошкільного віку.

 

 

                             

 

                             Аналіз розгляду звернень громадян

Для поліпшення роботи зі зверненнями громадян у ЗДО затверджений порядок особистого прийому громадян директором,  старшою медичною сестрою.

 Батьки та працівники ЗДО ознайомлені з графіками особистого прийому. 

Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в дошкільному навчальному закладі. В закладі відповідно до номенклатури справ ведуться: журнал обліку особистого прийому громадян, журнал реєстрації заяв, скарг громадян, які прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою та підписом директора.

Упродовж року кількість осіб, які побували на особистому прийомі у директора, становить 19 з різних питань, а саме: прийняття дітей до ЗДО, працевлаштування .

Звернення громадян, що надходять, розглянуті директором дошкільного навчального закладу, надані відповіді. 

Повторних звернень та письмових скарг протягом навчального року не надходило.

 

Зміцнення  матеріальної бази та здійснення ремонтних робіт в ЗДО               «Сонечко» за період з 01.06.2020р. по 31.05.2021р.

         Протягом 2020-2021 навчального року колектив закладу та батьки вихованців приймали активну участь у зміцненні матеріально-технічної бази в закладі.

Аналізуючи фінансово-господарську діяльність,зроблено висновок ,що робота обслуговуючого персоналу ведеться на високому рівні. Створено належні умови для харчування дітей. Своєчасно здійснюється ремонт обладнання та технічне обслуговування приміщень

Було проведено косметичний ремонт групових та спальних приміщень,музично-спортивної зали,харчоблоку,сходових площадок(за кошти батьків, працівників)

Для зміцнення матеріально-технічної бази протягом року було придбано за кошти відділу освіти,культури,туризму,молоді та спорту:

1.Гімнастична стінка, мат, ляльковий театр-10000 грн.

  1. Фікальний насос- 5600грн.

3.Вогнегасник.

 

Придбано за кошти батьків:

1..Столовий посуд 60комплектів (чашка,супова тарілка,десертна тарілка) -3960грн.

Придбано за кошти працівників,спонсорські та батьківські кошти:

1.Дитячі столи (4шт) - 5100грн.

2.Світильники  (6шт) – 3600грн.

3.Крани (2шт) – 1000грн.

4.Ламінатор -905грн.

5.Термогігрометр – 545грн.

6.М'ясорубка (2шт) – 570грн.

7.Сітка для вікон (2шт) -390грн

8.Аптечка та медикаменти – 350грн.

9.Дезинфікуючі,миючі та чистящі засоби- 1487грн.

10.Повірка весів -225грн.

11.Запрвка оргтехніки – 310грн.

12.Господарські витрати – 1095грн

13.Канцттовари – 685грн

14.М який інвентар (тюль)- 1900грн.

15.Передплата-420грн.

         Педагоги разом з батьками на кожній віковій групі обновлюють і створюють предметно-розвивальне середовище – доповнюють сюжетно-рольові зони; різні види театрів; дидактичні ігри. Сучасні оригінальні ігри, дидактично-логічні посібники, виготовлені руками працівників  садочка та придбані за допомогою батьків, зміцнюють  матеріально-технічну базу закладу.

                 Необхідно  зазначити, що за останні роки в дошкільний заклад за бюджеті кошти зовсім не було придбано іграшок та розвиваючих ігор як на групи так і кабінети спеціалістів, а всі іграшки придбано лише за рахунок благодійної допомоги.  Тому  велика увага приділялася дбайливому ставленню до тих іграшок, які вже є у дошкільному закладі.

         Нову  методичну та дитячу художню літературу придбано за власні кошти працівників ЗДО та за допомогою батьків.         

  Висловлюю щиру подяку батькам за розуміння, допомогу та підтримку, а працівникам за нелегку працю у вихованні майбутнього покоління нашої держави.

Дякую за увагу.

 

 

 

 

  • Переглядів: 12 537
Уважаемый пользователь! Вы используете устаревший браузер Internet Explorer 6.
Дальнейшее использование этого браузера влечет за собой высокий риск заражения Вашего компьютера вирусами.
Чтобы сделать пребывание в Интернете более удобным и безопасным, рекомендуем установить себе    Internet Explorer 9