Головна
Дубровицька
міська рада
Міністерство освіти і
науки України
Управління освіти
Рівненської ОДА

Увага! Ковід-19

ПОСТАНОВА  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 27 червня 2023 р. № 651

"Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vidminu-na-vsii-terytorii-ukrainy-karantynu-vstanovlenoho-z-metoiu-zapobihannia-poshyrenniu-na-terytorii-ukrainy-hostroi-respiratornoi-khvoroby-i270623-651


НУШ

Провідник по сайту  »   » » ЗВІТ ДИРЕКТОРА ВЕЛЮНСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КОЛОСОЧОК»

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ВЕЛЮНСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КОЛОСОЧОК»


ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ВЕЛЮНСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КОЛОСОЧОК» ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПЕРЕД  ПЕДАГОГІЧНИМ  КОЛЕКТИВОМ,  БАТЬКАМИ, ГРОМАДСЬКІСТЮ                                                                                                                       ЗА 2020-2021н.р.

 

Даний звіт зроблений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки Ук-раїни від 23.03.2005року № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та профе-сійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».                   Завдання звітування:1. Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління закладом дошкільної освіти.                                                                                                                                        2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

І. Аналіз роботи закладу дошкільної освіти

за 2020 – 2021 навчальний рік.

Велюнський заклад дошкільної освіти «Колосочок» загального типу діє згідно з основними положеннями Конституції України, Положенням «Про заклад дошкільної освіти», Законами України «Про дошкільну освіту»,  «Про охорону дитинства», Конвенцією «Про права дитини»,Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Мі-ністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234),  Гранично до-пустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2016 № 446, інструктивно-методичними листами: «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 17.08.2005 року № 1/9-431), «Про режим роботи дошкільних навчаль-них закладів» (від 24.01.2007 року№ 1/9-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 року № 1/9-263), «Про систему ро-боти з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 року № 1/9-583), «Про  здійснення   соціально-педагогічного   патронату» 

 ( від  17.12. 2008 року № 1/9-811), «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012року №1/9198),керую- чисьоновленим Базовим компонентом дошкільної освіти та власним Ста-тутом педагогічний колектив Велюнського  закладу дошкільної освіти «Колосочок» працював над виконанням програми розвитку дитини дош-кільного віку «Українське дошкілля»(2017р) та додаткових парціальних освітніх програм:

  • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3до6 років(авт.ЛохвицькаЛ. В.).

-  «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.).

  Діяльність закладу дошкільної освіти була направлена на реалізацію ос-новних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного, духовного здоров'я дітей; формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, інтересів та нахилів, набуття нею соціального досвіду та готовності продовжувати освіту.

Фінансово-матеріальне забезпечення закладу дошкільної освіти відбувалось за рахунок бюджетних коштів.

 Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає сані-тарним вимогам. Територія ЗДО має естетичний вигляд, достатньо озеле-нена, огороджена. Силами працівників закладу доповнено інтер'єр дитячо-  го майданчику,де створено умови щодо безпеки життєдіяльності учасни-ків освітнього  процесу.

Загальні відомості про заклад дошкільної освіти

Заклад освіти

 Велюнський  заклад  дошкільної освіти «Колосочок» Дубровицької міської ради

   Власність – комунальна.

Тип закладу дошкільної освіти

Загального розвитку

Прізвище, імʼя, по-батькові керівника

Торош Галина Іванівна

Рік побудови

1985

Проектна потужність

  20 місць

Мовний режим

українська

Режим роботи закладу дошкільної освіти

9 - годинним перебуванням

початок роботи – 08.00 год.,кінець роботи – 17.00 год.

Кількість груп,

кількість дітей за списком

1 різновікова група (до 15-ти дітей)

12 вихованців

Спеціальні групи

Відсутні

Робота гуртка

Еколого-дослідницький  «Буду я природі другом»

Пріоритетний напрямок роботи закладу освіти: еколого-оздоровчий.Склад вихованців.У цьому році  заклад відвідувало 12 дітейдошкільного віку з 3 до 6 років.Комплектування різновікової групи закладу дошкільної освіти дітьми здійс-нювалось на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дити-ни з висновками лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної ос-віти, довідки  про епідеміологічне оточення.Робота з пільговим контингентом здобувачів освіти ЗДО.Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2020 року було про-ведено соціальне опитування сімей. З батьками, які відносились до пільго-вих категорій громадян було проведено роз’яснювальну роботу щодо права користування пільгами.Всього дітей пільгових категорій в 2020-2021 н.р. було 2.Кадрове забезпечення.На даний час колектив ЗДО складається з 6 осіб, з них – 2 педагогічних працівника та 4 обслуговуючого персоналу(2 працівників –сезонні).Якісний склад педагогічних кадрів:   спеціаліст ІІ категорії – 1 педагог;                                                                                         спеціаліст –  1 педагог.Вжиті керівником заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази освітнього процесу.Як керівник, значну увагу у розвитку закладу я приділяю зміцненню  мате-ріально-технічної бази.Завдяки спільній активній діяльності працівників закладу під час підготовки до нового навчального року було зроблено наступне :Придбано:                                                                                                                       -інноваційні технології(блоки Дьєнеша, палички Кюзенера, конструктор «Сім цеглинок»)                                                                                                                                             -ширма для театралізованих дійств;                                                                                                                              -миючі, дезінфікуючі та індивідуальні засоби для роботи в умовах адаптованого карантину;                                                                                                                                        - будівельні матеріали для поточного ремонту на суму 2400грн.;                                                                            - зібрано кошти в сумі 500 грн.для  створення сайту ЗДО;                                                                                  -реставровано та прочищено артезіанську сважину водогону ЗДО;                                                  - проведено  косметичний ремонт приміщення та ігрового майданчика.Протягомроку:- працівниками навесні 2021 р. було висаджено рослини на квітнику;-проведено лабораторні дослідження піску з пісочниці  на наявність яєць    гельмінтів;                                                                                                                             – проводились заходи з дезінфекції та дератизації ;                                                                              – виготовлена поличка для збереження інноваційних  технологій. 

Постійно проводиться підготовка території та приміщення до безпечного перебування дітей:    – очищення території закладу від сухоцвіту та опалого листя восени;–  обрізання дерев та кущів, скошування трави;–  посипання доріжок в період ожеледиці.Благодійна  допомога  від батьків  групи :                                                                               -забезпечення  закладу дошкільної освіти необхідними  канцелярськими матеріалами та  обладнанням; миючими засобами(пральний порошок, рід-             ке мило),паперовими рушниками, туалетною бумагою,серветками;                                                                                                                                                                                                                - допомога під час оформлення зали до проведення свят.                                                              У порівнянні з минулими роками це значно менше, проте ми щиро вдячні батькам за благодійну допомогу для нашого закладу освіти й сподіваємось на плідну співпрацю. Але є труднощі, які необхідно вирішувати це:-підключення до мережі Інтернет та придбання комп’ютерної техніки;                                  -придбання витяжки на харчоблок; -проведення ремонту системи опалення;                                                                                              -капітальний ремонт електричної системи.                                                                      Тому  я вірю, що спільними зусиллями засновника, працівників ЗДО та бать-ків усі труднощі будуть подоланні. Ми дякуємо усім: за спільну допомогу закладу і закликаємо усіх: «Давайте спільно творити добро, працювати над вирішенням проблем дитячого садочка, щоб створити для дітей комфортні умови перебування тут, та забезпечити їм щасливе майбутнє, якщо ми под-баємо про них сьогодні – вони  подбають про нас завтра».Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу.В закладі в наявності інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у закладах дошкільної освіти, з охорони праці під час проведення спортивно-масових заходів та освітнього процесу в ЗДО, з охорони праці працівників, протипожежної безпеки  (всі працівники ознайомлені під особистий підпис).Велика увага приділялась створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення освітнього процесу. З цією метою педагоги формували у вихо-ванців гігієнічні навички та основи здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчали дітей обачності, навичкам швидкої реакції у екстремальних ситуаціях. У закладі  проводились Тижні безпеки восени та навесні.Отже, проведення роботи з питань безпеки жит-тєдіяльності  дало можливість сформувати у маленьких громадян уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, пра-вильно діяти у небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.Заклад дошкільної освіти в цілому забезпечений нормативно-правовою ба-зою, зокрема актами законодавства про освіту, про працю, про охорону дитинства тощо.

Організація харчування.У закладі дошкільної освіти протягом навчального року приділялась ува-                    га харчуванню дітей. Працівниками держпродспоживслужби погоджено паспорт харчоблоку закладу освіти, згідно якого поетапно здійснюватиме-ться покращення його санітарно-технічного стану. Протягом року в  закладі було організовано  3-х разове харчування. Відбиралися регулярно проби, які зберігались 24 години  при температурі від +4 до +8 в  холодильнику. Дотримувалось товарне сусідство в холодиль-нику.Для правильної організації харчування  в закладі на основі перспек-тивного десятиденного меню для харчування  дітей складалось щоденне ме-ню .Постійний контроль здійснювався  директором  за дотриманням сані-тарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, техно-логії приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування, правиль- ною організацією харчування дітейта виконанням відповідних норм .Щомісячно аналізувався стан харчування дітей .Аналіз виконання норм хар-чування становить в межах  72-80%.Вартість харчування одного вихованця в ЗДО становила 22грн. на день. Батьки сплачували за  харчування  дітей у  розмірі  70%  від  вартості харчування на день(15грн.40коп).100 % звільнені від батьківської плати в ЗДО  двоє дітей з особливими освітніми потребами. Діти, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО в закладі відсутні.                                                                                                    Періодичний контроль проводили працівники держпродспоживслужби один раз на два роки згідно плану. За результатами перевірки держпродспожив-служби в квітні 2021 року грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчува-ння дітей не виявлено.Постачання продуктів харчування здійснювалаФОП Карпович Л.Л. – крупи, фрукти, овочі, молочні продукти,  м’ясо, риба, кондитерські вироби, хлібобу-лочні вироби – ТОВ «Сарненський хлібозавод». Всі продукти , що надходили відповідали вимогам державних стандартів, супроводжувалися документами, що засвідчували їх якість.                                                                                                        У закладі  наявні накази про організацію харчування, бракераж, про дотрима-ння норм харчування. У всіх працівників ЗДО є  санітарні книжки, відмітки про допуск до роботи.Вихователі постійно формували  у дітей трудові та  культурно-гігієнічні навички.Розроблено робочу документацію по впровадженю системи аналізу небез-печних чинників та критичних точок контролю (НАССР) з вересня 2021року.У 2020-2021н.р.середнє відвідування дітьми закладу дошкільної освіти в різновіковій групі представлено у таблиці:

Моніторинг відвідування дітьми Велюнського ЗДО«Колосочок»у 2020 – 2021 навчальному році

Різновікова група

Відвідування

(%)

Захворюваність

(%)

вересень

44

20

жовтень

77

22

листопад

77

17

грудень

86

14

січень

55

22

лютий

54

23

березень

39

22

квітень

59

31

травень

53

27

всього:

60

22

Розвивально- освітнє середовище  закладу дошкільної освіти організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для за-нять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

  • ігрова і спальна зала;
  • роздягальна кімната;
  • умивальнакімната і туалет;
  • прогулянковий майданчик з літнім павільйоном ;
  • спортивний майданчик.

В  групі облаштовані розвивальні життєві осередки, завдяки яким діти опано-вують науку життя, стають компетентними особистостями з притаманними їм індивідуальними особливостями.

Аналіз результатів освітньої та методичної роботи  за 2020-2021н.р. 

І блок: Аналіз результатів освітнього процесу.

 

Відповідно до річного плану на 2020/2021 н.р. директором закладу  здійсню-вався контроль за організацією освітньої  роботи, дотриманням режиму дня, якості планування, готовності вихователів до робочого дня, використанням здоров’язберігаючих технологій, якості організації роботи щодо поперед-ження дитячого травматизму тощо.

Управлінська діяльність в ЗДО здійснювалась на основі партнерсько- рівно-правного стилю взаємин.

Аналіз тематичного вивчення «Організація екологічного простору в закла-ді»  показав, що основними напрямками екологічного виховання в закладі  в минулому навчальному році були:- формування екологічної культури особистості, дбайливого ставлення  до природи;

- формування знань дітей про правила доцільної поведінки в навколишньому середовищі;

- виховання позитивних особистісних якостей дошкільнят(турботливе став-лення до природи,працьовитість,співчуття).

Робота по організації екологічного простору в закладі планувалася відпо-відно до змісту програми «Українське дошкілля» і проводилася на  заняттях,під час екскурсій,спостережень,пошуково-дослідницькій та ігровій діяль-ності.Гартування маленьких екологознавців протягом року  відбувалося у взаємодії з природою,яка здатна виховувати найкращі людські якості.

З метою розвитку індивідуальних нахилів, творчих здібностей дітей в закладі дошкільної освіти проводиться  безоплатно гурткова робота еколого-дослід-ницького центру «Буду я природі другом».

При проведенні тематичного контролю «Організація та проведення рухливих ігор в ЗДО» було встановлено,  що в дітей наявний інтерес до рухової актив-ності, сформовано життєво-необхідні рухові уміння та навички здорового способу життя, розвинуті фізичні якості (швидкість, спритність, витрива-лість, гнучкість). Особливе значення у вихованні дітей надавалось розвитку рухів через рухливі ігри, як на фізкультурних заняттях, так і в повсякденному житті.

Пріоритетним у 2020-2021 н. р. були і залишаються здоров’язбережувальні аспекти (ранкова  зарядка, гімнастика пробудження, спортивні свята, пропа-ганда здорового способу життя). У закладі створена система оздоровчих та фізкультурних заходів ,які проводились щоденно : рухливі ігри малої та се-редньої рухливості, хороводні ігри, ранкова гімнастика та гімнастика пробуд-ження після денного сну, дихальна гімнастика після прогулянки, пальчикова гімнастика перед заняттями по зображувальній діяльності, фізкультурні заняття, комплекс загальнорозвиваючих вправ для напруження та розслаб- лення м’язів рук, ніг та обличчя на прогулянці,  проводились  ігри-естафети, щомісячно День здоров’я. Незалежно від погодних умов виводили дітей на прогулянки, де залучали до участі в іграх та фізичних вправах із використа-нням  танцювальних рухів(руханки).                                                                                                 

Вихователем ЗДО Корінь О.С. проводиться велика робота з валеологічного виховання дітей. Вона підбирала ефективні методи і прийоми, що дозволяли в доступній формі піднести знання про будову тіла людини, про важливість правильного харчування, загартовування, сну і таким чином долучала дош-кільнят до здорового способу життя. Навички здорового способу життя фор-мувала і закріплювала в дидактичних, сюжетно-рольових іграх, вправах, в повсякденному житті.

На виконання Закону України «Про мови в Україні», «Про засади державної мовної політики» в ЗДО «Колосочок» приділялась увага вивченню українсь-кої мови. Продовжувалася роз’яснювальна робота серед батьків щодо Закону України «Про мови в Україні».Діти розуміють українську мову, володіють формами звертання, намагаються спілкуватись українською мовою. В групі є добре обладнаний український національний куточок з державною симво-лікою, підібрана необхідна література та вироби українського народного мис-тецтва. Діти знають  українські народні казки, вірши, прислів’я, приказки, пісні.

 

ІІ блок: Засвоєння дітьми старшого дошкільного віку завдань освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти в 2020/2021 н.р.

 

Велика увага в закладі приділялася забезпеченню якісної підготовки дітей до навчання в школі. Вихователі  працювали над розвитком у дітей  сприйма-ння,  навичок навчальної діяльності.

1.Фізичний розвиток й здоров’я дитини. Дошкільники обізнані із будовою свого тіла, гігієнічними навичками за його доглядом; належністю до певної статі; продуктами харчування; основними показниками власного здоров’я, цінністю здоров’я для людини. Уміють виконувати основні рухи та гімнастичні вправи; застосовують здобуті знання, вміння і навички щодо збереження здоров’я, не зашкоджуючи як власному, так і здоров’ю інших людей. Дотримуються правил безпеки життєдіяльності.

2.Соціальний розвиток. . Діти обізнані з образом самої себе, своїм «Я», місцем у системі людської життєдіяльності (у сім’ї, групі однолітків, в різних видах діяльності). Здатні до самооцінки, довільної регуляції власної поведінки в різних життєвих ситуаціях. В дітей  сформовані в повній мірі навички  поведінки, готовності співпереживати та співчувати іншим. Діти  вміють розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості.Володіють вмінням узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства. Вміють співпереживати, співчувати, допомагати іншим.

3.Природничо-екологічна компетенція – дошкільники обізнані з природним середовищем планети Земля та Всесвітом як цілісним організмом, у якому взаємодіють повітря, вода, грунт, рослини, тварини, люди, Сонце, Місяць тощо; усвідомлюють їх значення для діяльності людини, для себе. Сприймають природу , виокремлюють позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Виявляють інтерес, бажання та посильні уміння щодо природоохоронних дій. Знають про необхідність дотримання людиною правил доцільного природокористування, чис­тоти природного довкілля, заощадливого використання води, електричної   енергії в побуті. 

4.Предметно-практична діяльність та художньо -естетичний розвиток-

дошкільники обізнані із предметним світом, його особливостями в межах житла (предмети побуту, вжитку) і поза ним (транспорт, споруди закладів соціального і громадського призначення тощо). Орієнтуються у предметно-му середовищі за місцем проживання, дотримуються елементарних правил поведінки на вулиці. Обізнані з працею дорослих, виявляють інтерес і пова-гу до професій, беруть участь у спільній праці з дорослими, дітьми. Засто-совують елементарні економічні поняття: грошові коштів.

Виявляють себе слухачами, глядачами, виконавцями. Виховують в собі ри-си улюблених персонажів. Володіють комунікативними навичками спілку-вання з приводу змісту  твору. Із задоволенням наслідують  музичні, танцю-вальні, театральні, літературні зразки. Охоче інтегрують в творчих завданнях власні інтереси, набуті уміння і  навички.5.Ігрова діяльність - обізнані із різними видами іграшок; здатні їх використо-вувати в самостійних іграх; організовувати різні види ігор (рухливі, народні, ігри з правилами, сюжетно-рольові тощо) відповідно до їх структури (уявлю-вана ігрова ситуація, ігрова роль, ігрові правила); реалізовують власні ігрові задуми; дотримуються ігрового партнерства та рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування у процесі гри.

6.Сенсорно-пізнавальний розвиток - виявляють пізнавальну активність, спостережливість, моделюють, експериментують в довкіллі за допомогою вихователя і самостійно, використовують умовно-символічні зображення. Орієнтуються в сенсорних еталонах (колір, форма, величина), їх видах, оз-наках, властивостях; у часі і просторі; володіють прийомами  узагальнення, класифікації, порівняння і зіставлення.Діти виявляють інтерес до матема-тичних понять, усвідомлюють і запам’ятовують їх; розуміють відношення між числами і цифрами, склад числа з одиниць.

7.Мовленнєвий розвиток діти вміють адекватно й доречно спілкуватись рід-ною мовою в різних життєвих ситуаціях (висловлювати свої думки, наміри, бажання, прохання), розповідати, пояснювати, розмірковувати, оцінювати, використовують як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи), форми ввічливості (мовленнєвий етикет); спостерігають за своїм мовленням та мовленням інших, виправляють помилки, дотримуються загальної культу-ри мовлення.

 

ІІІ блок. Якість планування і  вплив на результативність освітнього процесу.

 

Вся освітня робота в закладі була спрямована на  вирішення проблемних питань  закладу дошкільної освіти.  Виховний процес включав в себе ор-ганізацію педагогічно доцільної взаємодії дорослого і дитини та самостій-ну діяльність дітей. Відповідно до поставленої мети вихователями закла-ду  здійснювалася послідовна робота щодо формування ціннісного ставле-ння особистості до суспільства і держави, до людей, до природи,  до праці, до себе (до свого фізичного «Я», психічного «Я», соціального «Я»).

Відповідно до поставлених в річному плані роботи завдань освітній процеспроводився за тематичними тижнями. Проводились  свята: «День дошкіль-ника» (вересень), «Свято осені» (жовтень), новорічне свято (грудень), «Свято всіх жінок» (березень), «Садочок рідний, прощавай!» (червень). Під час свят використовувались різні види художньо-естетичної діяльності дітей: спів хором, таночки, хороводи, музичні ігри, ігри-драматизації казок, гуморис-тичні сценки, інсценування, декламування віршів.

 

ІV блок. Ефективність виконання етапів поставлених проблем.

Головні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного пла-ну роботи. Методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на реалізацію основної мети: підвищення професійного рівня педагогів, створе-ння оптимальних умов для підвищення результативності освітнього процесу.Для вирішення річних завдань були підготовлені змістовні консультації для педагогів.. Ця форма роботи була дієвою та оперативною за рахунок ро-зуміння вихователями актуальних питань, що розглядалися внаслідок ґрун-товного аналізу освітнього процесу, його позитивних та негативних сторін, необхідності якісних і суттєвих змін з метою поставлених завдань.Педагогічні ради проводились спільно з педагогами Колківського ЗДО.Забезпечувалась попередня підготовка питань ,які заслуховувались, що включали вивчення теоретичних питань та набуття практичних навичок. Матеріали до педрад оформлялись  презентаціями. Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 54), «Типового положе-ння про атестацію педагогічних працівників України» та перспективного пла-нування атестації педагогічних працівників закладу дошкільної освіти на 5 років в 2020-2021 навчальному році атестовано директора ЗДО Торош Г.І. на відповідність зайнятій посаді.З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки директором закладу булапроведена підписка на періодичне видання: «Практика управ-ління дошкільним закладом» ( online журнал) ,вихователем придбані наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьову-вались протягом навчального року . Отже, слід зазначити, що методична робота проводилася.Вся ділова документація педагогічних працівників в ЗДО ведеться дер-жавною мовою з дотриманням нормативних вимог. Педагоги мають дос-татній рівень володіння державною мовою.                                                                                                                Окремою ланкою методичної роботи стала організація взаємодії з родинами вихованців. Провідною формою роботи з батьками в період адаптивного карантину були  консультації ,поради,рекомендації в режимі  онлайн через створення групи у Viber.  Впродовж навчального року  батьки систематично ознайомлювалися із завданнями,  змістом освітнього процесу, отримували інформацію про проведену роботу.Виконання Закону України«Про звернення громадян».На підставі Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування консти-туційного права на звернення до органів державної влади та органів місце-вого самоврядування, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1338 від 08.12.2009), з метою неу-хильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян у ЗДО  проводилась відповідна робота.З метою поліпшення роботи зі звер-неннями громадян у ЗДО затверджений порядок особистого прийому гро-мадян директором. Ця інформація розміщена на інформаційному стенді ЗДО. Батьки, та працівники ознайомлені з графіком особистого прийому громадян директором .За звітний період до ЗДО письмові звернення, звернення по телефону та звернення на електронну адресу закладу  було розглянуто і вирішено.

 За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!  25.06.2021р

 

  • Переглядів: 12 556
Уважаемый пользователь! Вы используете устаревший браузер Internet Explorer 6.
Дальнейшее использование этого браузера влечет за собой высокий риск заражения Вашего компьютера вирусами.
Чтобы сделать пребывание в Интернете более удобным и безопасным, рекомендуем установить себе    Internet Explorer 9