Головна
Дубровицька
міська рада
Міністерство освіти і
науки України
Управління освіти
Рівненської ОДА

Увага! Ковід-19

ПОСТАНОВА  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 27 червня 2023 р. № 651

"Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vidminu-na-vsii-terytorii-ukrainy-karantynu-vstanovlenoho-z-metoiu-zapobihannia-poshyrenniu-na-terytorii-ukrainy-hostroi-respiratornoi-khvoroby-i270623-651


НУШ

Провідник по сайту  »   » » Звіт керівника Лютинського ЗДО « Світлячок»

Звіт керівника Лютинського ЗДО « Світлячок»

 

 

 

Звіт керівника

Лютинського закладу

дошкільної освіти « Світлячок» Дубровицької міської ради

перед  педагогічним колективом

батьками і громадськістю

за 2020/ 2021 навчальний рік  з питань діяльності закладу

 

 

      Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».

Шановні присутні!

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, я, директор дошкільного закладу освіти Рабешко Ніна Андріївна , звітую перед Вами про свій персональний внесок у підвищення рівня навчально-виховного процесу установи протягом 2020/2021 навчального року. Звітування проводиться з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в нашому закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Мета:  Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

      Реалізацію основних завдань дошкільної освіти: виховання патріотичного, громадянського ставлення до родини, Батьківщини; збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

      Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності у 2020/2021 навчальному році керувався Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним  Статутом, іншими нормативно-правовими документами.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 1. Тісна співпраця з батьківською громадськістю, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин.
 2. Створення умов, що сприяють формуванню, укріпленню та збереженню фізичного і психічного здоров’я дітей. Актуалізація питань безпеки життєдіяльності.
 3. Формування особистості дитини, розвиток її творчих та природних здібностей саморозвитку, самовираження в різних видах діяльності.
 4. Патріотичне виховання, розвиток духовного потенціалу – основа освітньо-виховної діяльності.
 5. Впровавження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання.
 6. Удосконалення професійної компетентності педагогів, запровадження новітньої організаційно-функціональної системи їх творчої самореалізації.
 7. Впровадити роботу з екологічного виховання в процесі організованої та самостійної діяльності дітей

8.Заходи щодо охоплення суспільним дошкільним навчанням дітей п’ятирічного віку;                                                                                            

9.Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази установи, залучення додаткових джерел фінансування садочка та їх раціональне використання;

10.Залучення педагогічної та батьківської громадськості ЗДО до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями;


 Підвищення рівня та організація навчально - виховного процесу у навчальному закладі


       У дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному році функціонувало 2 групи, відвідували 31 вихованців (2 різновікові  групи) .Заклад працює за 5-денним з 9-ти годинним режимом роботи:  (з 8.30 до 17.30). Групи комплектувалися  переважно у липні - серпні місяці.
       Наш заклад має типове приміщення.   У закладі в наявності  кабінет директора спільно з методичним кабінетом, пральня, харчоблок. Територія навчального закладу озеленена, поділена на зони відповідно до вимог щодо організації розвивального життєвого простору.  Кожна група має окремий майданчик, на якому встановлено ігрове обладнання,  квітники. Мається підвал для зберігання овочів, українська кімната, тимчасове укриття (бомбосховище).

     Кожна вікова група має окреме приміщення: ігрову, спальну, сучасну гігієнічну кімнати та роздягальню. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дошкільного закладу  організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. 
Для виховання та навчання дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:
- музична  зала;

- спортивна зала 

- методичний кабінет спільно з кабінетом директора;    

медичний блок  (кабінет медсестри,ізолятор); 

Детальне вивчення роботи закладу, здійснювалося за таким алгоритмом:

 1. Відвідування занять, бесід, виховних, музичних, спортивних заходів в обох вікових групах з метою визначення стилю спілкування вихователів, спеціалістів з дітьми, батьками.
 2. Перегляд інтегрованих занять.
 3. Визначення рівня планування різних заходів з урахуванням рекомендацій, наданих після семінару, педрад.
 4. Створення предметно – розвиваючого середовища, забезпечення груп навчально – методичними посібниками, атрибутами для народних, рухливих, розвиваючих, дидактичних ігор.
 5. Просвітницька робота з батьками та надання їм практичних рекомендацій, використовували для роботи методи: перегляд занять, бесід, спостереження за спілкуванням дітей під час ігор, прогулянок;
 6. Аналіз перспективного та календарного планування. 

  Заходи  щодоохопленнянавчаннямдітей 5-ти річноговіку:


  На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від  18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 0 – 5 років, які проживають в нашому мікрорайоні, але не відвідують його.  Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. Було проведена інформаційна робота з батьками про можливість отримання дошкільної освіти в нашому ЗДО.

 З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою закладу, протягом року в на сторінці ЗДО в мережі Фейсбук висвітлювалась інформація про організацію освітнього процесу в ЗДО та про цікаві події в нашому закладі. Діти п’ятирічного віку села 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти. 


Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес


Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ЗДО функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2020/2021 н.р. кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками,   літературою. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

Річним планом роботи регламентувалася організація методичної роботи закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту.

Вихователі  ЗДО активно впроваджують інноваційні технології в навчально – виховний процес. Це « Кольорові числа» Кьюїзенер (  Волошина Л.Ф.), « Мнемотехніка» (  Петрушко Н.С),  Логічні блоки Дьенеша ( Сидоришина Т.О., « Педагогіка Карла Орфа», « Ейдетика» ( Білозуб Л.І).


Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально технічної бази в ЗДО


Протягом 2020/2021 навчального року колектив закладу та батьківська громада спільно приймала активну участь в навчально-виховній роботі та здійснювала посильну підтримку у зміцненні матеріально-технічної бази в закладі.

Аналізуючи фінансово – господарську діяльність, зроблено висновок: робота структурних підрозділів (харчоблоку, пральні, медичної служби, техперсоналу) ведеться на високому рівні. Своєчасно здійснюється технічне обслуговування та ремонт обладнання у службових приміщеннях. Створено належні умови для повноцінного харчування дітей.

Своєчасно проводяться медичні огляди дітей , робота по попередженню інфекційних та простудних захворювань; поповнено аптечку для надання першої допомоги дітям та співробітникам. Проте в зв’язку з епідемією медичні огляди працівників не проведено.

 За звітній період проводився проведено:

- часткова заміна каналізаційних труб  (спонсорські кошти батьків),

- Косметичний ремонт груп  ( спонсорські кошти батьків , підприємців , працівників ЗДО;

- Проведено косметичний ремонт центрального коридору закладу;

- Проведено косметичний ремонт спортивної зали;

- Проведено косметичний ремонт харчоблоку;

- Придбано та замінено тюлі  для музичної зали ;

- Придбано - санітарний інвентар  , столовий посуд ,2 каструлі на харчоблок;

-  Систематично проводилась закупівля миючих засобів, дезінфікуючих засобів.        

- Систематично проводились стихійні ремонти сантехніки, водопроводу, техніки.

- Доповнено розвивальні зони:  «Куточок природи», « Куточок книги» (ст.гр), « Куточок ряжання» , « Сенсорний куточок»( мол.гр),   з метою покращення вихованців  в соціумі та для розвитку у дітей розумового та логічного мислення.                                                                -

Колектив дошкільного закладу та батьків доклав багато зусиль для упорядкування території ЗДО (висаджені квіти, оновлено експозиції, завезений пісок, відремонтовано і розмальовано та доповнено обладнання майданчиків та павільйони).

Для зміцнення матеріально – технічної бази ЗДО були залучені батьківські та благодійні кошти. Незважаючи на складні економічні умови, приміщення і територія ЗДО оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

Колективом дошкільного закладу та батьками з року в рік створюються належні умови для всебічного, повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі. Аналізуючи фінансово – господарську діяльність, можна зробити висновок: робота структурних підрозділів (харчоблоку, пральні, медичної служби, техперсоналу) ведеться на високому рівні. Своєчасно здійснюється технічне обслуговування та ремонт обладнання у службових приміщеннях. Створено належні умови для фізичного розвитку, виховання, навчання та повноцінного харчування дітей, згідно вимог.

Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти. Не зважаючи на  скрутне становище в країні, нам надавали допомогу батьки , місцеві підприємці та власні кошти працівників ЗДО.

Впродовж року кожна група поновлювала ігровий, дидактичний, демонстраційний матеріал. У музичну залу придбали декорації для прикрашання до свят. Залученням та цільовим використанням цих коштів займався батьківський комітет закладу, дані про їх витрату оприлюднювались у вайбер групах ЗДО.          

Про зміцнення матеріальної бази Лютинського ЗДО « Світлячок» протягом 2020-2021 навчального року.

 1. Проведено замінаканалізаційних труб на металопластикові , заміна 3 кранів для води на харчоблоці ЗДО та 2 краніввкабінетімедичноїсестри, ізоляторі. Сума спонсорськоїдопомоги  3250 грн.
 2. Придбано тюль 26 м. . Сума спонсорськоїдопомоги 2900 грн.
 3. Придбано посуд ( 30тарілок, 2 каструлі) . Сума спонсорськихкоштів 1700 грн.
 4. Придбаноігровий та спортивнийінвентар на суму 3200 грн. Спонсорськікошти.
 5. Підключено ЗДО до мережіІнтернет. Державнікошти.
 6. Дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту на суму 10200 грн. кошти батьків та відділу освіти Дубровицької міської ради.
 7. Градусник  без контактні (карантин) – 800 грн.

Всього спонсорських коштів на суму : 17850 грн.

Спонсорами протягом року були : батьки дітей , що відвідують ЗДО ( 9200 грн), працівники ЗДО( 2900 грн), підприємці села: Кулик Сергій Романович , Салюта Валерій , Гирбу Олег Гаврилович ( 4950 грн)

 

Забезпечення кадрами та створення умов для професійного росту

 

            Колектив ЗДО складається  з 13 осіб,   з них - 5 педагогічних працівників, 1 медичного працівника та 7 осіб обслуговуючого персоналу. Педагогічний процес у ЗДО забезпечують кваліфіковані спеціалісти: директор , музичний керівник та 3 вихователі. Середній вік педагогів – 43,4 роки, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 17,4 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення.


Освітній рівень педагогів:


– повна вища освіта - 5 педагогів, що становить – 100 %;

 

Стаж роботи педагогічних працівників:


До 5 років – 1 педагог, що становить – 20%

від 10 до 20 років – 2 педагогів – 40%

більше  20 років – 2 педагоги – 40%

 

Кваліфікаційний рівень педагогів:


1педагог- спеціаліст -20%

2 педагоги –  спеціалісти «ІІ категорії» – 40%

2 педагоги –  спеціалісти «вищої категорії» – 40%

 

Слід відмітити, що ми намагаємось створювати оптимальні умови для постійного  професійного зростання педагогів. Так 2 педагоги( Сидоришина Т.О., Петрушко Н.С.) пройшли онлайн-курси підвищення кваліфікації при Рівненському РОІППО,щоб підвищити свою  кваліфікацію.

У поточному році  атестація педагогів не відбулася ,відповідно до графіку чергової атестації не заплановано на цей навчальний рік.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я   дітей

 

Лютинський заклад дошкільної освіти  є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

-Конституція України;

-Конвенції ООН про права дитини;

-Законом України «Про охорону дитинства»;

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2020 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ЗДО.  Вихователями розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної підтримки. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота, щодо права користування пільгами.  Протягом року сім'ям надавались консультації вихователями та сестрою медичною.

      Впродовж звітного періоду навчального кількість дітей пільгових категорій не змінювалася. Загальна кількість на кінець 2020/ 2021 навчального року становила 5 дітей, серед них: харчувались безкоштовно діти пільгових категорій:


з/п

П. І. Б.

дитини

група

дата народж.

пільгова категорія

1.

Шинкар Остап

Мол гр

12.10.2017

Батько учасник бойових дій

2.

Денека Мілана

Мол гр

12.03.2018

Батько учасник бойових дій

3.

Бондаренко Євген

Мол.гр

21.08.2018

Соц..незахищ.сім’я

4.

Бондаренко Максим

Мол.гр

01.11.2018

Соц..незахищ.сім’я

5.

Бондаренко Святослав

Ст..група

07.10.2015

Соц..незахищ.сім’я

      Мікроклімат сімей позитивний,. Неблагополучних родин, що потребують допомоги немає.


Забезпечення організації харчування вихованців


Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку держсанепідемслужби.

Робота з організації харчування дітей у закладі, здійснювалася на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу  «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (ст.35), «Про охорону дитинства» (ст.5), інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006. за №298/227 (зі змінами і доповненнями).

        В нашому дошкільному закладі діти одержують 3-х разове харчування. Раціон харчування збалансований гідно потреб організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

       Під час організації харчування, ми дотримуємося гігієнічних вимог до приготування, перенесення та роздачі їжі, не допускаючи  порушень режиму дня, щоб не було зниження апетиту та поганого засвоєння їжі. Продукти харчування та продовольча сировина постачаються в заклад централізовано з бази постачальника. Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

       Завгосп веде чіткий облік продуктів харчування. Продукти реєструються у журналі, де вказується останній термін реалізації, дотримуються норми їх використання.

Кадровий склад працівників, які беруть участь в організації харчування дітей:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Категорія, розряд

Стаж роботи

1

Рабешко Н.А

Директор

Вища категорія

33 роки

2

Шинкар Л.М

Сестра медична старша

 Вища категорія

32 роки

3

Петрушко Н.С

Завгосп

 

4 роки

4

Юдко В.Й

Кухар

 ІІІ розряд

27 років

 

Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей, які виховуються в дошкільному закладі. Режим харчування дітей в дошкільному навчальному закладі відповідає режиму роботи закладу та вікових груп, затверджений директором.

  Харчоблок дошкільного навчального закладу включає:

- кухня (цех для приготування їжі),

- цех для обробки сирої продукції,

- - приміщення для зберігання інвентарю та миючих засобів

- буфетна для отримання готової продукції помічниками вихователів

- 2 комори для зберігання сипучих продуктів, продуктів довготривалого зберігання.

        В дошкільному навчальному закладі в цілому дотримується санітарно-гігієнічний режим. Працівники харчоблоку, помічники вихователів забезпечені спеціальним одягом.  Правила особистої гігієни персоналом дотримуються. В групах в наявності куточки для помічників вихователів, які містять інструкції щодо правил миття посуду, столів, стільців, графіки прибирання групових приміщень, провітрювання приміщення, орієнтовний об’єм готових страв та окремих продуктів для дітей різних вікових груп (у грамах). Вихователі дотримуються вимог програми щодо виконання культурно-гігієнічних навичок, помічники вихователів виконують санітарні норми організації харчування в групах. Старшою медичною сестрою  проводиться робота щодо гігієни харчування, дотримання санітарних правил, профілактики кишкових, інфекційних захворювань.

       Варто відмітити, що в дошкільному закладі створені належні умови для збереження продуктів харчування, технологічне обладнання в достатній кількості, підтримується в робочому стані. Заклад забезпечений  необхідними меблями, столовим інвентарем, необхідною кількістю посуду. Проведено маркування відповідно до вимог Санітарних правил, посуд використовується за призначенням. Також заклад забезпечений необхідними миючими та дезінфікуючими засобами для миття столового, кухонного посуду, прибирання харчоблоку, групових приміщень, в достатній кількості.

Впродовж навчального року в дошкільному навчальному закладі було забезпечено харчуванням 31  дитина.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідні приміщення для збереження, обробки продуктів харчування та продовольчої сировини, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, столовим та кухонним посудом.

Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ЗДО є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

З боку адміністрації дошкільного закладу з питання якісного, правильного організацією харчування постійно  здійснювався чіткий контроль – 1 раз на тиждень. за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил .Сестра медична веде документацію щодо харчування дітей, разом з директором та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку  та своєчасність проходження медоглядів працівниками закладу.

З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв, та перспективне меню на 2 тижні погоджене  Дубровицькоюдержпродспоживслужбою ,затверджена директором ЗДО. На кожну декаду місяця складалося перспективне меню з метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування. Діти отримували різноманітне харчування, а саме:

- м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні продукти – 4 рази на тиждень,

- риба, яйце, сир кисло молочний – два рази на тиждень.

       Порівняльний аналіз виконання натуральних норм упродовж 2020-2021 року дає змогу відмітити, що в раціоні стало менше  риби, молока, та сиру кисло молочного.

Натуральні норми харчування виконувалися не в повному обсязі. Це пов’язано зі зростом цін на продукти харчування та розходженням між затвердженими грошовими нормами харчування і вартістю продуктового набору.

Запланована середня вартість харчування на 2020/2021 навчальний рік за одну дитину повинна була скласти  - 22 грн. Фактична вартість харчування коливалась залежно від набору продуктів і в середньому вартість харчування на одну дитину виконано на  68%

        Належним чином проводилася робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгових категорій. Списки дітей пільгових категорій та відомості про них своєчасно надавалися до управління освіти. Було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до дошкільного навчального закладу.

               За цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування не виявлено. 

 

      Медична робота . Фізкультурно – оздоровча робота в ЗДО


          Медичне обслуговування дітей в ЗДО здійснюється згідно з наказом МОЗ та МОН України №432/496 від 30.08.2005р. «Про удосконалення медичного обслуговування дітей в ДНЗ», Положеннням про медичний кабінет ДНЗ, Положенням про ізолятор , Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб №1645-111 від 06.04.2000, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ» №826 від 14.06.2002р., Порядку медичного обслуговування дітей в дошкільних закладах.

Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Медичне обслуговування дітей включає в себе проведення обов’язкових медичних оглядів, Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей  - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, які здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ порядку. Спостерігалося збільшення  захворюваності протягом року, збільшення кількості випадків простудних захворювань та погіршення  індексу здоров’я дітей , що свідчить про погіршення епідеміологічної ситуації в країні пов’язані з карантином у зв’язку поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19). Статистичні дані свідчать про негативну  динаміку збільшення захворюваності на одну дитину.  Збільшилось кількість показників простудної  захворюваності. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної сестри  та чіткому виконанню санітарних інструкцій у закладі закладідовелосьзменшити кількість інфекційних захворювань, попередити їх розповсюдження.  Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів і свят, її рівень досить значний. Проводився диспансерний огляд дітей.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із  сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ЗДО.

Під особливим контролем температурний режим приміщень. В зимовий період температурний режим дотримується постійно.

Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками контролюється  санітарний стан  груп . Своєчасно проводяться медичні огляди дітей, робота по попередженню інфекційних та простудних захворювань;

 Під контролем знаходиться медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. В зв’язку з  карантином у зв’язку поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19) медичний огляд працівників в цьому навчальному році не проводився.


Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки,   санітарно – гігієнічних та протипожежних норм 


  В нашому дошкільному закладі забезпечено все для  реалізації заходів з питань охорони життя, здоров’я дітей, сприяти формуванню навичок здорового способу життя; створені умови щодо безпечної життєдіяльності вихованців і запобігання порушень техніки безпеки педагогічними працівниками. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу  за звітний період зареєстровано не було.

          Питання охорони та безпеки життєдіяльності ми вносимо у річний план роботи дошкільного закладу та систематично розгля­даємо на засіданнях педагогічних рад і виробничих нарадах.. Прово­димо місячники з попередження дорожньо-транспортного травма­тизму дітей та пожеже небезпечних ситуацій, тижні безпеки життє­діяльності дітей.

         Результатом засвоєння дітьми знань з безпеки життєдіяльності згідно є:

- дотримання заборонних та наказових правил поведінки з пожежної безпеки;

- вміння правильно користуватися пішохідним переходом, знання і дотримання правил безпечної поведінки в транспорті та на дорозі;

- набуття навичок безпечної поведінки в природному середовищі;

- вміння елементарно піклуватися про власне здоров’я, налагоджувати взаємовідносини в суспільстві та знаходити вихід із конфліктних ситуацій;

- вміння передбачати наслідки падіння, вживання в їжу незнайомих плодів та речовин;

- усвідомлення, що спілкування з незнайомцями може становити загрозу для життя й особистої безпеки;

- має найпростіші знання з цивільної оборони;

- чітко знає прізвище та домашню адресу, а також телефонні номери служб екстреної допомоги.

Невід’ємною частиною в роботі по збереженню життя і здоров’я дітей є співпраця з батьками. На жаль в цьому навчальному році співпраця з батьками проводилась  майже вся в онлайн консультаціях, батьківські збори ( онлайн), завдання для батьків  через соціальну мережу Фейсбук та у вайбер – групі . Не проводилось спільних свят та розваг  в ЗДО з батьками.

        Підводячи підсумки, варто ще раз наголосити, що наша мета – якомога повніше підготувати дітей до розв’язання складних життєвих ситуацій, навчити їх захищати себе від небезпеки, а також запобігти дитячому травматизму.

 

Аналіз звернення громадян

       

       На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року, Указу Президента України №700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства в дошкільному навчальному закладі проводиться відповідна робота, зокрема: на видному місці вивішено графік прийому громадян директором , заведено Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За 2020-2021 навчальний рік було – 13 звернень громадян,  з  них 1 звернення  щодо працевлаштування, останні щодо оформлення дітей в дошкільний заклад. Всі порушені питання розглянуті, надані відповіді.

 

Методична робота 


          Впродовж 2020 – 2021 навчального року педагогічний колектив продовжував роботу над головним напрямком дошкільного  закладу

« Впровадженням компетентного підходу для забезпечення гармонійного та всебічного розвитку особистості».

Вся робота була направлена на вирішенняосновнихзавдань:

 • 1.Екологічне виховання , як засіб гармонійного і всебічного розвитку особистості.
 • 2. Формування логіко – математичного розвитку дошкільників.

 

       Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних науково методичних, організаційно-педагогічних, естетичних умов функціонування дошкільного закладу, оновлення навчально-виховного процесу. Методичну роботу за звітний період можна вважати задовільною. Усі заплановані заходи щодо оснащення освітньо – виховного процесу виконано у повному обсязі:

 • виготовлено та придбано дидактичний матеріал для організації інтегрованих заходів;
 • поповнено банк опорних конспектів занять та виховних заходів за Базовим  компонентом для дітей різного віку;
 • поповнено дидактичним матеріалом, методичною та художньою літературою блок з питань безпеки життєдіяльності дітей;
 • придбано розвивальний матеріал з сенсорного виховання для дітей раннього віку;
 • постійно використовуються педагогами передплатні видання з питань дошкільної освіти та новинки науково – методичної літератури;
 • поповнено відеоматеріалами виховних заходів відеотеку.

Впродовж року кожна група поновлювала ігровий, дидактичний, демонстраційний матеріал. У музичну залу придбали декорації для прикрашання до свят. Залученням та цільовим використанням цих коштів займався батьківський комітет закладу, дані про їх витрату  оприлюднювались у вайбер – групах батьків дітей ЗДО кожної вікової групи.

            Незважаючи на складні економічні умови, приміщення і територія ЗДО оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

       Разом з тим, наявні суттєві проблеми в створенні матеріально-технічних умов: потребують поповнення, удосконалення ігрових майданчиків . 

Протягом звітного періоду працівниками та батьками закладу на високому рівні здійснювалася підтримка матеріально-технічної бази та методичне забезпечення освітнього процесу в навчальному році.

Педагогічний колектив ЗДО  протягом 2020 -2021 навчального року приймав активну участь у методичній роботі ЗДО, у районних  конкурсах, зокрема ,участь у  проведенні районного І відбіркового туру ХVІІІ конкурсу – ярмаркупедагогічної творчості  у номінації « Дошкільна освіта»  вихователь ЗДО Волошина Л.Ф , проект «Кольорові числа «Кюїзенера» в роботі з дітьми дошкільного віку»


Роботу з батьками можна оцінити як продуктивну.  Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної  батьківської позиції. Дошкільний заклад підтримує  бажання  батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Впродовж року батькам була надана кваліфікована допомога з питань безпеки життєдіяльності, організації режиму дня, навчально – виховної діяльності Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

- анкетування,

- індивідуальні  та групові консультації

 В зв’язку із карантином , пов’язаним з протиепідемічною ситуацією в країні у з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19) з дотриманням протиепідемічних вимог педагоги  кожної  вікової групи мають свою вайбер групу , а також доступна сторінка у мережі фейсбук , де періодично розташовують актуальну інформацію про дошкільнят. Батьків залучались до організації та прийняття участі у виготовлені малюнків та поробок до тематичних виставок. батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, в кожній вайбер групі ,кожен день розміщене  меню. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами.

 

Аналіз  підсумків роботи закладу за минулий період дає підстави вважати, що заклад в цілому працював позитивно . Колектив налаштований на подальшу діяльність в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. Майбутнє своє колектив закладу вбачає у розширенні спектру надання освітніх послуг дітям дошкільного віку.

 

  Основні завдання на 2021/ 2022 навчальний рік:


Наш колектив налаштований на подальшу діяльність в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. Майбутнє своє колектив закладу вбачає у розширенні спектру надання освітніх послуг дітям дошкільного віку.

    Одним із пріоритетних напрямків діяльності у наступному навчальному році залишиться дотримання педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважання гідності дитини та її батьків; забезпечення емоційного комфорту, захисту дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства. 

Наші основні завдання:

 1. Забезпечити соціально – емоційний розвиток дошкільників шляхом формування духовної культури, патріотичних та гуманних почуттів, морально – вольових якостей через ознайомлення з художньою літературою, усною народною творчістю та традиціями рідного краю.
 2. Обладнати та доповнити обладнанням ігрові майданчики на території закладу відповідно сучасним вимогам
 3. .Спрямувати діяльність педагогічного колективу на впровадження роботи на патріотичне виховання
 4. Придбати сучасні меблі в групи дошкільного закладу.
 5. Замінити посуд на харчоблоці на посуд із якісної нержавіючої сталі.
 6. Поставити питання перед відділом освіти , культури , туризму , молоді та спорту Дубровицької міської ради   щодо капітального ремонту харчоблоку , забезпечення навчальним обладнанням для роботи з дітьми особливими освітніми потребами. Забезпечення закладу первинними засобами пожежогасіння, пожежні рукави , пожежні гідранти, пожежна сигналізація.Укомплектування груп комп’ютерною технікою технікою. Забезпечити підвіз дітей дошкільного віку в ЗДО

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та  на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. 
Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання. 
       Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний заклад є другою домівкою для дошкільнят і ми прагнемо створити умови , де діти завжди зможуть отримувати любов і піклування, фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, надбати досвіт та знання, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об'єктивно оцінити  діяльність всього  нашого  закладу дошкільної освіти,  мене як керівника і діяльність всього колективу.


 

 

 • Переглядів: 12 617
Уважаемый пользователь! Вы используете устаревший браузер Internet Explorer 6.
Дальнейшее использование этого браузера влечет за собой высокий риск заражения Вашего компьютера вирусами.
Чтобы сделать пребывание в Интернете более удобным и безопасным, рекомендуем установить себе    Internet Explorer 9