Головна
Дубровицька
міська рада
Міністерство освіти і
науки України
Управління освіти
Рівненської ОДА

Увага! Ковід-19

ПОСТАНОВА  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 27 червня 2023 р. № 651

"Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vidminu-na-vsii-terytorii-ukrainy-karantynu-vstanovlenoho-z-metoiu-zapobihannia-poshyrenniu-na-terytorii-ukrainy-hostroi-respiratornoi-khvoroby-i270623-651


НУШ

Провідник по сайту  »   » » Звіт ЗДО «Джерельце» Великоозерянського НВК

Звіт ЗДО «Джерельце» Великоозерянського НВК


        Звіт закладу дошкільної освіти «Джерельце» з короткотривалим перебуванням Великоозерянського НВК про проведену роботу за  2020/2021 навчальний рік.

 

     Заклад дошкільної освіти «Джерельце» з короткотривалим перебуванням дітей розташований за адресою вул. Березова,4, с. Великі Озера Дубровицької ОТГ у приміщенні Великоозерянського НВК. Навчальний та виховний процес у закладі планується згідно основних норм та положень Державних документів дошкільної освіти.

    У садку функціонує 1 група короткотривалого перебування, в якій налічується 14 дітей з яких 7 п’ятирічного та 7 дітей чотирирічного віку. В ЗДО є навчально – ігрова кімната, в якій діти здобувають знання, грають в ігри, відпочивають. В ЗДО працюють вихователь та помічник вихователя.

     Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
- Конституції України,
- Закону України «Про освіту»,
- Закону України «Про дошкільну освіту»,
- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,
- Базового компоненту дошкільної освіти України
- Закону України «Про охорону праці»
- Закону України «Про цівільну оборону»
- Закону України «Про дорожній рух»
- Закону України «Про відпустки»
- Закону України «Про мови»
- Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
    А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.
     Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
     Діяльність закладу в цьому році була направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти :

 • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;
 • формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів;
 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ;
 • виховання потреби в самореалізації та самоствердженні;
 • підвищення ефективності форм роботи, спрямованої на безпеку життєдіяльності дітей;
 • урахування вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини під час підготовки і проведення навчальних занять та виховних заходів;
 • дотримання системності та послідовності у роботі з дитячим колективом та в індивідуальній роботі з кожною дитиною;
 • забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного,трудового виховання між дошкільною та початковою ланками освіти.

     На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9-811) було проведено облік дітей від 0 до 6 років, створено банк даних. Усього на закріпленій за дошкільним навчальним закладом території, за даними обліку мешкає 92 дитини від 0 до 6років. В дошкільному закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку.

     Протягом робочого періоду вихователь і помічник вихователя закладу дошкільної освіти вирішували творчі та буденні проблеми, що були спрямовані на удосконалення освітнього  процесу у 2020 -  2021 навчальному році.

      Педагогічний колектив ЗДО спрямувує зусилля на вирішення

наступних питань:

 • удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі;
 • розширення та удосконалення організації фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • партнерства та взаємодії між педагогами, батьками та дітьми;
 • підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів, їх самоосвіта;
 • продовження пошуків нових форм планування освітньої роботи з дітьми та батьками.

     Для вивчення стану готовності дітей до шкільного життя у ЗДО були проведені підсумкові заняття, за допомогою яких було зроблено моніторинг результатів, який допоміг визначити рівень знань вихованців.

     Медичне обслуговування дітей у 2020/2021 навчальному році у дошкільному навчальному закладі здійснювалося згідно Закону України "Про дошкільну освіту" (ст.34), Положення про дошкільний навчальний заклад, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ».

      З перших днів перебування дитини у закладі проводився постійний контроль за станом здоров’я дошкільників, температурний скринінг. Насамперед це аналіз та діагностика, які дозволяють виявити проблеми у фізичному вихованні, створити інформаційний банк, який відображає як кількісні, так і якісні параметри здоров'я дитячого організму.
     Медичне обслуговування вихованців дошкільного закладу здійснювалося медичною сестрою  Харкевич Оксаною Олександрівною.
     Медична сестра здійснювала контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил. Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачало надання дітям допомоги у збереженні здоров'я та профілактиці захворювань.

   Медична сестра постійно здійснювала медичний контроль за станом здоров’я дітей, організацією загартовування та фізкультурних занять в залі, на прогулянці, консультувала педагогів, батьків з питань впливу занять фізкультурою та спортом на здоров’я малят.
     Вся медична робота у закладі була спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». У дошкільному закладі проводились усі необхідні профілактичні заходи:

 • контролювалось виконання санітарно-гігієнічних норм;
 • здійснювався щоденний температурний скринінг;
 • здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;
 • проводилась санітарно-просвітницька робота для батьків через інформаційні куточки, екрани здоров’я;

     Вихователем садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться батьківські збори, консультації, індивідуальні бесіди, виховні заходи.

     На протязі 2020-2021 року було проведено:

 • «Свято осені»;
 • «День довкілля»;
 • «Святий Миколай»;
 • «Новий рік»;
 • «Стрітення»;
 • «Свято мами»;
 • «Прощавай, садочку!»

      В 2021 році діти брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Особливий дитсадок».

      Таким чином можна зробити висновок,що обрані форми і методи, об′єднанні зусилля адміністрації, педагогічного колективу та батьків позитивно вплинули на результативність роботи закладу дошкільної освіти. Річний план за минулий рік виконано.

 • Переглядів: 12 494
Уважаемый пользователь! Вы используете устаревший браузер Internet Explorer 6.
Дальнейшее использование этого браузера влечет за собой высокий риск заражения Вашего компьютера вирусами.
Чтобы сделать пребывание в Интернете более удобным и безопасным, рекомендуем установить себе    Internet Explorer 9