Головна
Дубровицька
міська рада
Міністерство освіти і
науки України
Управління освіти
Рівненської ОДА

Увага! Ковід-19

ПОСТАНОВА  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 27 червня 2023 р. № 651

"Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vidminu-na-vsii-terytorii-ukrainy-karantynu-vstanovlenoho-z-metoiu-zapobihannia-poshyrenniu-na-terytorii-ukrainy-hostroi-respiratornoi-khvoroby-i270623-651


НУШ

Провідник по сайту  »   » Охорона праці та безпека життєдіяльності - Нормативно правова база

Охорона праці та безпека життєдіяльності - Нормативно правова база

Нещасний випадок у навчальному закладі


Яка подія у навчальному закладі може бути класифікована як нещасний випадок? Чи підлягає вона обов’язковому розслідуванню?

 

 

Порядок організації роботи щодо розслідування нещасних випадків, які сталися з вихованцями та учнями навчальних закладів, визначає Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2001 р. № 616{далі— Положення). Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про охорону праці» і поширюється на всі навчальні заклади незалежно від форм власності й підпорядкування. Положення встановлює єдиний порядок розслідування та обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями та учнями під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах на території України. Розслідуванню підлягають такі нещасні випадки, що призвели до погіршення стану здоров’я (втрати працездатності) не менше ніж на один день згідно з медичним висновком (це і є та подія, що може кваліфікуватись як нещасний випадок). А навчально-виховний процес — це система організації навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності, визначеної навчальними, науковими, виховними планами (уроки, лекції, лабораторні заняття, час відпочинку між заняттями, навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання і професійної орієнтації, виробнича практика, робота у трудових об’єднаннях, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, походи, екскурсії, спортивні змагання, перевезення чи переходи до місця проведення заходів, проведення заходів у вихідні, святкові та канікулярні дні, якщо ці заходи здійснюються під безпосереднім керівництвом працівника закладу або особи, яка призначена наказом керівника навчального закладу, тощо).

Відповідно до пункту 7 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (НПАОП 0.00-6.02-04), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112, розслідування проводиться у разі раптового погіршення стану здоров’я працівника, одержання ним поранення, травми, зокрема, внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострого професійного захворювання та гострого професійного та інших отруєнь, одержання теплового удару, опіку, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень унаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення працівника під час виконання ним трудових обов’язків, а також у разі смерті працівника на підприємстві.

 

  • Переглядів: 62 811
Уважаемый пользователь! Вы используете устаревший браузер Internet Explorer 6.
Дальнейшее использование этого браузера влечет за собой высокий риск заражения Вашего компьютера вирусами.
Чтобы сделать пребывание в Интернете более удобным и безопасным, рекомендуем установить себе    Internet Explorer 9