Головна
Дубровицька
міська рада
Міністерство освіти і
науки України
Департамент освіти і науки
Рівненської ОДА

Провідник по сайту  »   » ПОЛОЖЕННЯ про районну Алею Слави «Педагогічна гордість Дубровиччини»

ПОЛОЖЕННЯ про районну Алею Слави «Педагогічна гордість Дубровиччини»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти,

молоді та спорту

Дубровицької районної

державної адміністрації

04 лютого 2014 № 61

ПОЛОЖЕННЯ

про районну Алею Слави «Педагогічна гордість Дубровиччини»

 

І. Загальні положення


1.1. Районна Алея Слави «Педагогічна гордість Дубровиччини» (далі – Алея Слави) заснована з метою вшанування педагогічних і науково-педагогічних працівників, які зробили значний внесок у розвиток освіти Дубровицького району, та підвищення авторитету професії педагога.


1.2. Алея Слави розташовується на видному місці в управлінні освіти, молоді та спорту Дубровицької районної державної адміністрації та публікується на веб-сайті управління освіти, молоді та спорту Дубровицької районної державної адміністрації.


1.3. На Алею Слави щорічно заносяться 15 осіб з урахуванням – одна особа не частіше, ніж один раз на п’ять років.

 

ІІ. Підстави для занесення осіб на Алею Слави

2.1. На Алею Слави можуть бути занесені педагогічні працівники навчальних закладів району та районного методичного кабінету.

 

2.2.Педагогічні працівники, які рекомендуються для занесення на районну Алею Слави, повинні відповідати наступним критеріям:

мати вищу педагогічну освіту, стаж роботи в системі освіти не менше 5 років;

мати особливі успіхи у справі навчання і виховання молоді;

ефективно розробляти і впроваджувати нові технології освіти, сучасні методи і методики навчання;

створювати методичне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу (підручники, посібники, електронні засоби навчання тощо);

поширювати передовий педагогічний досвід серед освітян;

створювати умови для здобуття якісної освіти дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку;

забезпечувати ефективне керівництво закладами освіти, реалізовувати управлінські та організаційні новації;

запроваджувати нові форми і методи взаємодії навчальних закладів з науковими організаціями, батьківською громадськістю;

виявляти, розвивати і підтримувати юних талантів, обдарувань, стимулювати творче самовдосконалення дітей та юнацтва;

здійснювати комплексну реабілітацію дітей з особливостями психофізичного розвитку;

брати участь у розробці та реалізації обласних, районних, міських наукових та освітніх програм, проектів, авторських програм;

забезпечувати стабільні вагомі результати у навчанні та вихованні учнів, системність у підготовці учнів-переможців обласних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів, турнірів, спортивних змагань тощо;

мати високий рівень загальної культури, педагогічної етики, комунікабельності, творчої активності та цілеспрямованості у професійній діяльності, утверджувати особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі;

позитивно характеризуватися за висновком останньої атестації;

 

2.2. Педагогічні працівники які рекомендуються для занесення на районну Алею Слави не повинні мати діючих дисциплінарних стягнень та стягнень, що були оголошені протягом поточного року за порушення трудової дисципліни.

 

ІІІ. Повноваження робочої групи

 

3.1. Для організації роботи та проведення відбору кандидатів для занесення на Алею Слави утворюється робоча група. Склад її затверджується наказом начальника управління.


3.2. Рішення робочої групи приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. Рішення робочої групи оформляється протоколом, що підписується головуючим на засіданні та секретарем.

3.3. Засідання робочої групи вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

 

3.4. Голова робочої групи здійснює загальне керівництво робочою групою, розподіляє обов‘язки між її членами, затверджує плани роботи робочої групи.

3.5. Один із заступників голови робочої групи заміщує голову у випадках його відсутності.

3.6. Секретар робочої групи здійснює організаційне забезпечення діяльності робочої групи, готує необхідні документи для розгляду на засіданнях робочої групи, сповіщає та запрошує керівництво, членів робочої групи на чергове її засідання, інформує про хід виконання затвердженого плану роботи робочої групи, складає протоколи її засідань, зберігає документи відповідно до номенклатури справ.


3.7. Члени робочої групи виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом та членами робочої групи, беруть участь її засіданнях.


ІV. Порядок і строки подання матеріалів


4.1. Науково-методична рада районного методичного кабінету, педагогічні ради навчальних закладів району надсилають управлінню освіти, молоді та спорту Дубровицької районної державної адміністрації, разом із супровідним листом, довідку-подання на кандидатуру для занесення на Алею Слави (додаток) щороку до 1 червня.


4.2. Довідка-подання на кожну особу оформлюється друкованим текстом на папері формату А-4 і підписується керівником закладу. Підпис скріплюються печаткою установи.

 

4.3. Обробка та зберігання персональних даних кандидатів для занесення на Алею Слави здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

V. Строки прийняття рішення про занесення педагогічних працівників на Алею Слави

5.1.Рішення про занесення педагогічних працівників на Алею Слави оформляється наказом начальника управління освіти, молоді та спорту Дубровицької районної державної адміністрації до 1 серпня щороку.

5.2.Розміщення фотографій на Алеї Слави здійснюється до дня проведення районної серпневої конференції педагогічних працівників Дубровицького району.

 

 

Начальник управління освіти, молоді та спорту     Н.Стасюк

  • Переглядів: 67 596
Уважаемый пользователь! Вы используете устаревший браузер Internet Explorer 6.
Дальнейшее использование этого браузера влечет за собой высокий риск заражения Вашего компьютера вирусами.
Чтобы сделать пребывание в Интернете более удобным и безопасным, рекомендуем установить себе    Internet Explorer 9