Головна
Дубровицька
міська рада
Міністерство освіти і
науки України
Управління освіти
Рівненської ОДА

Зверніть увагу


 Після розроблення стратегії розвитку школи перед директором постає важливе завдання – втілити її у життя. Банк даних осіб не прийнятих на роботу станом на 01.03.2021 року 

Порядок вступу дітей до І класу в 2021 році

Увага! Ковід-19


 Постанова головного державного санітарного лікаря України №4 від 23.04.21
 

 Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
 

 Постанова №55 Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

НУШ

Наш канал


 


09  січня  2020 року у районному Будинку культури відбувся районний  етнофестиваль «Вифлеємська зірка», в якому взяли участь учні із 16 закладів освіти району Нагородження спортсменів Дубровицького району за результатами 2019 року Фестиваль педагогічної майстерності «Інновація. Пошук. Якість».

Провідник по сайту  »   » » Функції Профспілки в реалізації Закону України « Про освіту»

Функції Профспілки в реалізації Закону України « Про освіту»

Закон України «Про освіту» передбачає здійснення громадського нагляду( контролю) у сфері освіти.

Зокрема ст. 71 Закону України «Про освіту» визначає, що громадський нагляд (контроль) у системі освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) - громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

Закон України«Про громадські об'єднання»визначає громадську організацію як «громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого єфізичні особи», тобто це одна зорганізаційно-правових формгромадських об'єднань в Україні.

Профспілки за своїм правовим статусом належать до громадських організацій. Особливостіправового статусуїх регулюютьсяЗаконом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

Ч. 2 ст. 71 Закону України «Про освіту» передбачає , що суб’єкти громадського нагляду (контролю) мають право:

1) ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань освіти та оприлюднювати результати таких досліджень;

2) проводити моніторинг та оприлюднювати результати, зокрема, щодо:

якості результатів навчання, у тому числі моніторинг державної підсумкової атестації, екзаменів та інших форм оцінки результатів навчання;

якості підручників та інших навчальних матеріалів;

розподілу витрат на освіту та цільового використання коштів з державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством;

3) брати участь у громадському обговоренні, громадських консультаціях та проводити громадську експертизу, у тому числі підручників (їх проектів), відповідно до законодавства;

4) здійснювати інші заходи у сфері освіти відповідно до законодавства та реалізовувати інші права, не заборонені законом.

Частина 3 ст. 71 Закону України « Про освіту» зазначає, що безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством.

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» є спеціальним законом, який визначає специфічні засоби та форми здійснення громадського контролю у всіх сфер і забезпечення трудових і соціальних прав працівників, що підтверджується ст.259 Кодексу законів про працю України, яка передбачає, що громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють професійні спілки та їх об'єднання.

Статтею 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» визначено повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю. Відповідно до зазначеної норми профспілки, їх об'єднання захищають право громадян на працю, беруть участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту.

Контрольні функції щодо умов праці здійснюються профспілковими структурами у процесі підготовки та підписання колективного договору, в якому затверджуються форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров'ю працівників, профспілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний дня усунення загрози життю або здоров'ю працівників. Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та давати свої висновки про них.Для здійснення цих функцій профспілки, їх об'єднання можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов'язковими для розгляду, та одержувати від них аргументовані відповіді у місячний термін.

Отже, функції профспілок при прийняті нового закону України « Про освіту» не звужуються, а громадський контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці, профспілками здійснюється незалежно від волі роботодавця.

Коментар Антипчука Г.В., юрисконсульта-правового інспектора РООП

  • Переглядів: 3 993
Уважаемый пользователь! Вы используете устаревший браузер Internet Explorer 6.
Дальнейшее использование этого браузера влечет за собой высокий риск заражения Вашего компьютера вирусами.
Чтобы сделать пребывание в Интернете более удобным и безопасным, рекомендуем установить себе    Internet Explorer 9