Головне меню:

Про підсумки атестаційної експертизи Нивецького НВК

 


     У період з 12 по 26 травня 2015 року відділом освіти проведено атестаційну експертизу   Нивецького  НВК «ЗОШ І-ІІ ст.. – ДНЗ».
Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 15 осіб, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів діяльності школи згідно з робочою програмою, підготували висновки  атестаційної експертизи та рекомендації експертної комісії щодо наслідків атестаційної  експертизи.
   Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив школи забезпечує на достатньому рівні реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною стратегією розвитку освіти України.
   Проведена певна робота зі створення умов для здобуття учнями базової
загальної середньої освіти, зміцнення навчально-матеріальної  та матеріально-технічної бази школи.
   Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність школи, відповідають заявленому типу і статусу навчального закладу.
   Експертиза навчальних досягнень учнів за результатами контрольних випробувань показала достатній рівень. 
   Атестаційна комісія надала рекомендації дирекції навчального закладу та педагогічному колективу щодо освітньої діяльності з таких напрямків:

  • відповідність документації  вимогам законодавства;
  • дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до вимог чинного законодавства;
  • дієвості внутрішнього моніторингу навчальних досягнень  учнів;
  • результативності участі педагогічних працівників у обласних та всеукраїнських конкурсах фахової майстерності;
  • частки коштів спеціального фонду в загальному фінансуванні навчального закладу;
  • створення умов  для задоволення потреб учнів  у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи;
  • забезпечення якості управлінської діяльності внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу, стан  усунення порушень законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю, відкритість і публічність у діяльності навчальних закладів.

   У школі дотримуються санітарно-гігієнічний режим та умови для підтримання життєдіяльності школярів та працівників.
   Школа працює в напрямі: фінансово-економічного забезпечення життєдіяльності навчального закладу, збільшення позабюджетних надходжень. Атестаційна експертиза загальноосвітнього навчального закладу показала, що директор школи  Клюйко Лариса Федорівна відповідає займаній посаді.

 

  • Переглядів: 1 160