Головне меню:

Про підсумки атестаційної експертизи Дубровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

 
  

 

 

 

У період з 2 по 20 лютого 2017 року управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації відповідно до плану роботи та нового Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67 проведено атестаційну експертизу Дубровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1.

 

 


Про підсумки атестаційної експертизи Дубровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

 

Про підсумки атестаційної експертизи Дубровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

 

 

Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 15 осіб, яка забезпечила експертну перевірку всіх напрямів діяльності навчального закладу згідно з робочою програмою, підготували висновки атестаційної експертизи та рекомендації експертної комісії щодо наслідків атестаційної експертизи.

Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив школи забезпечує на достатньому рівні реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства.

Проведена певна робота зі створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти, зміцнення навчально-матеріальної та матеріально-технічної бази школи.

Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність школи, відповідають заявленому типу і статусу навчального закладу.

Експертиза навчальних досягнень учнів за результатами контрольних випробувань показала високий рівень.


Заслуговує на увагу робота адміністрації школи та педагогічного колективу з питань:

 • організації роботи з обдарованими учнями;
 • організації моніторингу якості освітнього процесу;
 • організаціЇ контролю за станом вивчення предметів;
 • кваліфікаційного рівня педагогічних працівників;
 • організації науково-методичної роботи;
 • організації виховної роботи у закладі;
 • роботи закладу з профілактики негативних явищ в учнівському середовищі;
 • проходження педагогічними працівниками атестації;
 • використання педагогічними працівниками засобів ІКТ для здійснення навчально-виховного процесу;
 • стану дитячого травматизму;
 • роботи закладу з медичного обслуговування;
 • забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу;
 • результативності учнів у олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
 • створення позитивного іміджу навчального закладу;
 • роботи бібліотеки.

Проте на сьогодні навчальний заклад потребує заміни комп’ютерної техніки, відсутнє належне матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів; відсутня актова зала.

У школі дотримуються санітарно-гігієнічний режим та умови для підтримання життєдіяльності школярів та працівників.

Школа працює в напрямі фінансово-економічного забезпечення життєдіяльності навчального закладу, збільшення позабюджетних надходжень.

Атестаційна експертиза загальноосвітнього навчального закладу показала, що директор школи Клюйко Ігор Васильович відповідає займаній посаді.

Відповідно до рішення засідання атестаційної комісії за результатами державної атестації навчального закладу (протокол №1 від 02.03.2017 року ) Дубровицьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 визнано атестованою.

 

 

 

Головний спеціаліст управління Г.Рабешко


 • Переглядів: 1 084