Головне меню:

Про підсумки атестаційної експертизи Великоозерянського НВК

 

У період з 08.11.2016 по 28.11.2016 року року управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації проведено атестаційну експертизу Великоозерянського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. – ДНЗ». Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 15 осіб, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів діяльності Великоозерянського навчально – виховного комплексу згідно з робочою програмою, підготували висновки атестаційної експертизи та рекомендації експертної комісії щодо наслідків атестаційної експертизи.

Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив закладу забезпечує на достатньому рівні реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною стратегією розвитку освіти України.

Проведена певна робота зі створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти, зміцнення навчально-матеріальної та матеріально-технічної бази школи.

Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність навчального закладу, відповідають заявленому типу і статусу.

Експертиза навчальних досягнень учнів за результатами контрольних випробувань показала достатній рівень.

Заслуговує на увагу робота адміністрації школи та педагогічного колективу з питань:

планування роботи навчального закладу;

забезпечення фаховими періодичними виданнями для різних напрямів організації навчально - виховного процесу;

кваліфікаційний рівень педагогічних працівників;

робота закладу з профілактики негативних явищ в учнівському середовищі;

забезпеченість соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу;

відвідування учнями навчальних занять;

проходження педагогічними працівниками атестації;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

стану дитячого травматизму;

творчі та спортивні досягнення учнів;

використання педагогічними працівниками засобів ІКТ для здійснення навчально-виховного процесу;

системність контролю за дотриманням вимог законодавства щодо роботи загальноосвітнього навчального закладу.

У навчальному закладі дотримуються санітарно-гігієнічний режим та умови для підтримання життєдіяльності школярів та працівників .

Навчально – виховний комплекс працює в напрямі: фінансово-економічного забезпечення життєдіяльності навчального закладу, збільшення позабюджетних надходжень. Атестаційна експертиза загальноосвітнього навчального закладу показала, що директор Великоозерянського навчально -виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Харкевич Марія Олександрівна відповідає займаній посаді.

 

  • Переглядів: 1 239